Treść strony

Ogłoszenie nr 1/2020 o przetargu pisemnym nieograniczonym na wykonywanie zadań ochronnych w Parku Narodowym "Ujście Warty" w ramach dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE nr 1/2020

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH

W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY"

W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

  1. Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonywanie zadań ochronnych w Parku Narodowym „Ujście Warty”, w ramach dzierżawy nieruchomości gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu Parku Narodowego „Ujście Warty”, stanowiących własność Skarbu Państwa, na warunkach określonych w umowie - załączniku nr 3 do przetargu. Ogłasza się przetargi na następujące kompleksy:

Numer przetargu - pisemnego

Nr kompleksu

Lokalizacja kompleksu -Gmina

Dzień i godz. rozpoczęcia otwarcia ofert

1

7

Słońsk

03 marca 2020 r. godzina 11:00

2

24

Słońsk

3

57

Słońsk

Ofertę składa się w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” pod adresem Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca  lub przesyła pocztą na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w terminie do dnia 03 marca 2020 r., do godziny 10:00. W przypadku nadania oferty pocztą za chwilę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do organizatora przetargu,

 

Link:

http://www.pnujsciewarty.4bip.pl/index.php?idg=8&id=34&x=2&y=1

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2523305
osobą na stronie