Treść strony

Infrastruktura turystyczna

Wieże widokowe i czatownie obserwacyjne

  • Wieża widokowa w Chyrzynie (fot. M.M.)

Wieża widokowa w Chyrzynie (wysokość około 20 m). Oszklona wieża, będąca elementem budynku dyrekcji. Wstęp w godzinach urzędowania (dni robocze 7:30-15:30). Czasowo wieża jest udostępniana w innych terminach). Wstęp na wieżę jest płatny.
 

Punkty edukacyjne

Punkty edukacyjne. Inną, niż ścieżki przyrodnicze, propozycją dla turystów chcących uzyskać podstawowe informacje o Parku, są punkty edukacyjne. Mają one za zadanie prezentować wybrane, ciekawe zjawiska przyrodnicze i działalność parku narodowego. Usytuowane zostały przy dostępnych i często odwiedzanych wejściach do Parku. W ich skład wchodzą tablice edukacyjne oraz infrastruktura (ławostoły, ławostoły zadaszone, kosze).

Miejsca na ognisko

Na terenie Parku dopuszcza się rozpalanie ognisk wyłącznie na wyznaczonych miejscach:

Chyrzyno - zagospodarowane miejsce na ognisko obok siedziby Parku. Istnieje możliwość wypożyczenie kijków do smażenia. Wynajęcie miejsca ogniskowego jest odpłatne.
„Niwka” - (Wał Północny Warty)
"Wiata-Dąbroszyn" (przy Dąbroszyńskiej Drodze)

 "Witnica - przeprawa promowa"

 

Z wyjątkiem ogniska w Chyrzynie, pozostałe miejsca są udostępnione bezpłatnie, jednak drewno na ognisko trzeba przywieźć ze sobą. Przypominamy, że na terenie Parku zabrania się wycinania drzew i gałęzi oraz zbierania drewna.

Wiaty turystyczne, ławostoły

  • Wiata "Niwka" (fot. K.W.)
Lokalizacja wiat turystycznych lub ławostołów zadaszonych - patrz mapa

Chyrzyno (przy siedzibie Parku)

II Górka (obok wieży widokowej)

Most Wysokińskiego (początek ściezki przyrodncizej "Ptasim szlakiem")

Mapa z lokalizacją infrastruktury

  • Mapa z lokalizacją infrastruktury

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3279962
osobą na stronie