Treść strony

PRZYKŁADOWE PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY"

  • Szop pracz w skrzynce lęgowej dla kaczek (fot. P.K.)

Czynniki kształtujące dyspersję i strukturę genetyczną populacji szopa pracza: podstawy kontroli liczebności inwazyjnego gatunku - projekt realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: N N309 135535

Celem projektu jest zbadanie ekologii dyspersji oraz struktury genetycznej populacji szopa pracza (Procyon lotor) na terenie Polski, co umożliwi określenie możliwości kolonizowania nowych obszarów przez tego inwazyjnego drapieżnika obcego pochodzenia.


 

  • Norka amerykańska (fot. G.G.)

Ekologiczne i genetyczne podstawy kontroli liczebności populacji norki amerykańskiej: reakcja populacji inwazyjnego gatunku drapieżnika na redukcję jej liczebności - projekt realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: N N304 221835

Celem projektu jest zbadanie czynników wpływających na regulację liczebności norki amerykańskiej (Mustela vison), które wykazać powinny możliwość ograniczenia liczebności norek na terenach chronionych.

  • (fot. Piotr Zduniak)

„Wpływ asynchroniczności wykluwania się piskląt wrony Corvus cornix na ich zachowanie i biologię – interakcje między rodzeństwem oraz potomstwem i rodzicami”

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr IP2010 049170
Kierownik projektu - dr Piotr Zduniak – Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM
Wykonawca projektu – dr Jakub Z . Kosicki - Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM
 

AKCJE OBRĄCZKOWANIA PTAKÓW

  • Akcja obrączkowania gęsi w Parku (Fot. K. Wypychowski)

Przyjmij tę obrączkę.... - czyli akcja obrączkowania gęsi w Parku

Na początku czerwca, spacerujący Wałem Północnym mogli zauważyć sieci rozstawione na rozlewisku Warty i tabliczkę „Badania naukowe”. Czas wyjaśnić tę tajemnicę!...

ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY" DO BADAŃ NAUKOWYCH

Na wykonywanie badań naukowych na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty" wymagana jest zgoda Dyrektora Parku. Jednym z warunków jej uzyskania jest wypełnienie Karty Badań Naukowych (do pobrania poniżej). Osoba, która uzyska zgodę na prowadzenie badań na terenie Parku, jest zobowiązana posiadać imienne zezwolenie, wystawione przez Dyrektora Parku. Dodatkowo, w przypadku zgody na poruszanie się poza szlakami udostępnionymi, osoba prowadząca badania powinna każdorazowo zgłaszać swój pobyt u konserwatora odpowiedniego obwodu ochronnego.

W uzasadnionych przypadkach, przed wydaniem zgody na prowadzenie badań, Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Parku.

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3179941
osobą na stronie