Treść strony

MONITORING PRZYRODNICZY

Klasyczna definicja monitoringu to "Zbieranie i analiza danych z powtarzanych obserwacji i pomiarów różnych parametrów dla śledzenia zachodzących zmian w zarządzanym obiekcie". Szczególnym rodzajem monitoringu jest monitoring przyrodniczy, którego specyfika wynika z rodzaju i złożoności obiektów poddawanych procesowi monitorowania.Obszary chronione, a w szczególności parki narodowe, powinny wdrażać i realizować monitoring przyrodniczy w celu realizacji swoich podstawowych zadań z zakresu ochrony przyrody. Program monitoringu powinien być zaplanowany tak, aby dostarczać informacji na temat relacji pomiędzy stanem zasobów przyrodniczych, a zasadami ich użytkowania czy ochrony. Wyniki monitoringu powinny dostarczać informacji zarówno o efektywności dotychczas stosowanych metod ochrony jak również być podstawą do planowania przyszłych działań ochronnych...

  • -

MONITORING W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY"

Monitoring w PN"UW" obejmuje:
• populacji wybranych gatunków ptaków
• populacji bobrów
• populacji ssaków drapieżnych
• ryb
• zwierząt łownych w Obwodzie Ochronnym Polder Północny i strefie ochrony zwierzyny łownej

Grupy i gatunki ptaków objęte monitoringiem (około 60 gatunków):
Przelotne i zimujące
• kaczki
• gęsi
• łabędzie
• perkozy
• tracze
• mewy
• siewkowe
• żurawie
• bocian czarny
• chruściele
• drapieżne
Lęgowe
• jak wyżej
 krukowate
 czaple
• rybitwy
• zimorodek
 dudek
• wodniczka
Pierzaki
• kaczki
• gęgawy
• łabędzie
• żurawie


Obserwacje faunistyczne:
• wszystkie obserwacje ptaków rzadkich

Bobry
• zimowa (XII-II) kontrola i mapowanie znanych i nowych zajętych stanowisk

Ssaki drapieżne
• notowanie wszystkich osobników ssaków drapieżnych ginących na szosie Słońsk-Kostrzyn graniczącej z Parkiem

Zwierzyna łowna
• liczenie tropów (na transektach) na Polderze Północnym, ekstrapolacja
• całoroczna obserwacja

Ryby
• określenie składu gatunkowego i ilościowego, zagęszczenia i biomasy ryb w cyklu rocznym i wieloletnim na podstawie elektropołowów i odłowów w sieci
• monitoring zimowisk ryb z wykorzystaniem echosondy
 

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3180145
osobą na stronie