Treść strony

CENNIK OPŁAT ZA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, LICENCJE, WYDAWNICTWA ITP.

Na podstawie zarządzeń Dyrektora w sprawie ustalenia opłat za: zajęcia edukacyjne, udostępnianie Parku Narodowego „Ujście Warty” i jego obiektów, wydawnictwa, licencje do amatorskiego połowu ryb, kopiowanie dokumentów:

§ 1

  1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez pracowników PN „UW”:

- zajęcia w salach ćwiczeń, prelekcja dla 1 grupy do 1 godz.

·         grupy szkolne i akademickie                                          55 zł

·         dorośli                                                                           120 zł

- zajęcia w terenie, wycieczka dla 1 grupy za 1 godz.

·         grupy szkolne i akademickie                                         40 zł

·         dorośli                                                                            90 zł

- zajęcia w języku obcym (angielski, niemiecki) dla 1 grupy za 1 godz.

·         zajęcia w terenie, wycieczka                                         120 zł

·         zajęcia w sali ćwiczeń, prelekcja                                   170 zł     

§ 2

Opłata za materiały do wyrobu świec – dotyczy zajęć

pt. „Na ścieżkach owadów pożytecznych”                                           1,00 zł /osoby

 § 3

  1. Wynajęcie sali dydaktycznej:

a)       na konferencje, seminaria itp.

            do 4 godz.                                                                   80 zł/godz.

            każda kolejna godzina                                                50 zł/godz.

b)      na projekcję filmu przyrodniczego (do 2 godz.):

·         grupy szkolne i akademickie                                         25 zł

·         dorośli                                                                            35 zł

  1. Udostępnienie wieży widokowej w Chyrzynie:

Dzieci, młodzież szkolna i akademicka, emeryci, renciści      2 zł

Pozostałe osoby z wyjątkiem osób wymienionych poniżej     4 zł*

Z opłat za udostępnienie wieży widokowej w Chyrzynie są zwolnione następujące osoby:

dzieci do lat 4, osoby niepełnosprawne, osoby legitymujące się

Kartą Dużej Rodziny, opiekunowie grup szkolnych, piloci wycieczek. 

    3. Wynajęcie paleniska (1-2 godz.)                                               35 zł

§ 4

  1. Na fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku dla celów profesjonalnych i handlowych wymagana jest zgoda Dyrektora Parku.
  2. Dzienna opłata za fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku dla celów profesjonalnych i handlowych jest umowna i ustalana z Dyrektorem Parku.                                                     
  3. W przypadku filmowania lub fotografowania poza szlakami turystycznymi

Dyrektor Parku może wyznaczyć przewodnika. Opłata za wynajęcie przewodnika oraz przygotowanie miejsc do filmowania i fotografowania jest umowna i uzależniona od zakresu prac. 

 

§ 5

Wysokości opłat za wydawnictwa sprzedawane przez Park Narodowy „Ujście Warty”:

lp.

publikacja

cena (zł/szt.)

1.

Mapa Parku Narodowego „Ujście Warty”, 2010 r.

10,00

2.

Koszulka z nadrukiem

30,00

3.

Naklejka z logo Parku Narodowego „Ujście Warty”

2,00

4.

Przewodnik „Ptasim szlakiem” D. Wypychowska, wyd. II, 2009 (j. polski)

5,00

5.

Przewodnik „Ptasim szlakiem” D. Wypychowska, 2000 (j. niemiecki)

5,00

6.

Przewodnik „Przyrodniczy Ogród Zmysłów” M. Mądrawska, D. Wypychowska, 2004

5,00

7.

Przewodnik „Na dwóch kółkach przez Polder Północny” J. Gaczyńska, M. Mądrawska, D. Wypychowska, wyd. II, 2011

4,00

8.

Przewodnik „Mokradła”, M. Mądrawska, D. Wypychowska, wyd. II, 2011

4,00

9.

„Legendy z Mokradeł”

3,00

10.

Zwierzęta drewniane

3,00

11.

Smycz z logo PN”UW”

5,00

12.

Znaczek metalowy z logo PN”UW”

5,00

13.

Widokówka

2,00

14.

Przewodnik „Park Narodowy Ujście Warty”, wyd. Mulico, D. Wypychowska, P. Szymoński

14,00

15.

Lista Ptaków PN”UW”, wyd. 2011

3,00

16.

Zestaw folderów PN”UW”

2,00

17.

Torba mała

10,00

18.

Torba duża

15,00

19.

Długopis

8,00

20.

Ołówek

3,00

21.

Kubek z nadrukiem grafiki

       20,00
22.

Koszulka biała z nadrukiem grafiki

  23,00
23.

Koszuka kolorowa z nadrukiem grafiki

       30,00
24

Znaczek turystyczny

7,00

 

                § 6

Ceny licencji na amatorski połów ryb:

1. Połów z brzegu na wszystkich udostępnionych wodach:

- licencja całoroczna                                150 zł

- licencja na okres 10 dni                         75 zł

2.Połów z prawego brzegu Warty:

 - licencja całoroczna                                 100 zł

 - licencja na okres 10 dni                         50 zł

 

        3. Emeryci, renciści, młodzież szkolna i akademicka do 26 lat są uprawnieni do zakupu
            ulgowych licencji na okres całego roku:

          - połów z brzegu na wszystkich udostępnionych wodach           90 zł

          - połów z prawego brzegu Warty                                                 65 zł

        4. Wprowadza się dodatkową opłatę za połów z łodzi na rzece Warcie w wysokości 65 zł

             na cały rok.

Sprzedaż licencji jest możliwa wyłącznie po okazaniu ważnej karty wędkarskiej.

            § 7

Opłaty wymienione w § 6 nie dotyczą członków Okręgu PZW Gorzów Wlkp., na podstawie obowiązującego porozumienia z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

                                                                                                      § 8

1. Cennik opłat za kopiowanie dokumentów, nieprzetworzonej informacji publicznej:

a)      skserowanie, zeskanowanie lub wydruk z komputera:

- papier formatu A4                                                         0,30 zł za stronę

- papier formatu A3                                                         0,50 zł za stronę

b)      przegranie informacji publicznej na nośniki własne wnioskodawcy:

- CD-ROM/DVD/Pendrive Flash                                    0,60 zł za dysk

2. Koszty przesyłki:

            - opłata zgodna z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (zgodne
              ze zleceniem wnioskodawcy)

            - przesłanie dokumentu drogą elektroniczną – bez opłat.

Park Narodowy „Ujście Warty” nie odpowiada za nośniki wymienione w pkt. 1b. Opłatą za wykonanie wniosku zgodnego z pkt. 1, wnioskodawca jest obciążony na podstawie wystawionej karty kalkulacji kosztów za wykonanie kopii informacji publicznej – załącznik nr 1.

§ 9

Dyrektor Parku, w uzasadnionych przypadkach, może zwolnić z opłat wymienionych
w niniejszym zarządzeniu lub je obniżyć.

  § 10

Wszystkie opłaty przedstawione w niniejszym zarządzeniu są cenami brutto.

§ 11

Z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia, uchyla się zarządzenie nr 34/2013

§ 12

drukuj (CENNIK OPŁAT ZA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, LICENCJE, WYDAWNICTWA ITP.)

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3108850
osobą na stronie