Treść strony

PŁAZY

Bogata sieć hydrologiczna sprzyja licznemu występowaniu płazów. Na terenie Parku stwierdzono 11 gatunków płazów związanych mniej lub bardziej ze środowiskiem wodnym. Do godów najwcześniej przystępują żaby brunatne: żaba trawna i żaba moczarowa oraz ropucha szara. Na okres rozrodu samiec żaby moczarowej przybiera niebieskawą barwę. Zarówno kolor, jak i wydawane przez samca dźwięki służą przywabianiu samic. W maju usłyszeć można godowe nawoływania kumaka nizinnego oraz żab zielonych: śmieszki, wodnej i jeziorkowej. Koncerty żab zielonych usłyszeć można z odległości kilkunastu metrów, a ich natężenie przybiera niekiedy niesamowitą moc. Rzadko spotykanym płazem jest grzebiuszka ziemna, której kijanki są największe spośród krajowych płazów. Innymi występującymi na terenie Parku płazami są: ropucha zielona, ropucha paskówka i traszka grzebieniasta, która jest jedynym przedstawicielem płazów ogoniastych w Parku.

  • Żaba wodna (fot. M.K.)
  • Żaba moczarowa (fot. P.Sz.)
  • Ropucha szara (fot. G.G.)

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2827585
osobą na stronie