Treść strony

OKRES POZALĘGOWY

W czerwcu i w lipcu, w wierzbowych zaroślach, chronią się przechodzące pierzenie kaczki, łyski, gęgawy i łabędzie, a w wysokich trawach czmychają na piechotę żurawie. W trakcie tzw. pierzowiska wymieniają one jednocześnie wszystkie pióra lotne i tracą na pewien czas zdolność do lotu. Latem, na trasie „do ciepłych krajów”, pojawiają się w Parku stada siewkowców: łęczaków, brodźców śniadych, kwokaczy, kulików wielkich i biegusów. W rowach i na zalanych łąkach polują na ryby, grupujące się w stada, bociany czarne.
Jesień to szczególnie ważny okres, kiedy mamy okazję obserwować jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w życiu ptaków, jakim jest ich jesienna wędrówka. Wtedy to na rozlewiskach Ujścia Warty panuje największy tłok. Szczególnie malowniczo wyglądają lądujące z krzykiem o zachodzie słońca stada żurawi (do 19 000). Bardziej wyczulone ucho może wychwycić charakterystyczny dla młodych żurawi piskliwy głos. Zlatującym się żurawiom, towarzyszą ogromne stada gęsi, które również chcą bezpiecznie nocować w Parku. Liczba gęsi jednocześnie nocujących na terenie Parku mieści się w przedziale 20 000 – 50 000, a niejednokrotnie osiąga 150 000 lub nawet, rekordowo 200 000. Te wielotysięczne stada składają się z przedstawicieli trzech gatunków gęsi: zbożowej (symbol Parku znajdujący się w logo), białoczelnej oraz gęgawy. Wśród nich można wypatrzyć także rzadkości, takie jak: gęś krótkodziobą i małą oraz bernikle: białolice, obrożne, rdzawoszyje i kanadyjskie. Oprócz gęsi, do Parku zlatuje kilka gatunków kaczek, łyski i łabędzie, tworząc ponad ćwierćmilionową skrzydlatą rzeszę. Ta obfitość ptaków przywabia bieliki, których koczujące „bandy” nietrudno zaobserwować jesienią i zimą. W całym Parku może zimować nawet do 60 osobników tych ptaków.
Z początkiem zimy docierają z dalekiej północy łabędzie krzykliwe. Corocznie, w Parku Narodowym „Ujście Warty” zimuje do 3000 tych ptaków i jest to jedno z największych skupisk zimowych łabędzi krzykliwych w Europie. Na niezalewanych łąkach Polderu Północnego zimują myszołowy włochate, które polując, zawisają na chwilę w powietrzu i wypatrują zdobyczy. Są tu także błotniaki zbożowe i drzemliki. W nocy, przestrzeń powietrzną zajmują uszatkiuszatki błotne.
 

  • Bielik (fot. K.W.)
  • Łabędź krzykliwy (fot. K.W.)
  • Gęś białoczelna (fot. M.K.)

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2427933
osobą na stronie