Treść strony

OKRES LĘGOWY

Bardzo istotną grupę stanowią ptaki siewkowe. Od kilkudziesięciu lat obserwujemy w Polsce i Europie spadek liczebności populacji tych ptaków, którego główną przyczyną jest utrata siedlisk: zarówno lęgowych, jak i służących do odpoczynku i żerowania w czasie migracji. Stan zachowania i odtworzenie tych siedlisk w Parku Narodowym „Ujście Warty” sprawiają, że jest to bardzo ważna ostoja tych ptaków w Europie. Ptaki siewkowe, które regularnie przystępują do lęgów na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty” to: czajka, krwawodziób, kszyk, rycyk, kulik wielki, sieweczka rzeczna, ostrygojad. Ostrygojad to skrajnie nieliczny ptak lęgowy w Polsce, gniazdujący głównie na wybrzeżu. W głębi lądu spotyka się go jeszcze rzadziej, stąd też regularne gniazdowanie, do 5 par, w Parku Narodowym „Ujście Warty” jest ornitologiczną ciekawostką. Do równie nielicznych ptaków należy dubelt, którego ewidentnego lęgu nie udało się, jak dotąd, ustalić; obserwuje się natomiast tokowiska oraz zachowania terytorialne nielicznych osobników. Do ptaków siewkowych zalicza się również mewy i rybitwy, które w Parku są szczególnie licznie reprezentowane. Spośród regularnie gniazdujących w Polsce sześciu gatunków rybitw do lęgów w Parku przystępuje pięć: rybitwa czarna, rybitwa białowąsa, rybitwa białoskrzydła, rybitwa rzeczna oraz rybitwa białoczelna. Rybitwy rzeczne i białoczelne zakładają gniazda na żwirowych drogach i piaszczystych pagórkach, natomiast rybitwy czarne, białowąse i białoskrzydłe na pływającej roślinności i kożuchach utworzonych z martwych roślin. Przedstawicielami mew są, gniazdujące kolonijnie, śmieszki oraz nieliczne mewy siwe, srebrzyste, małe i czarnogłowe, które spotkamy wmieszane w tłumie śmieszek.
Inną grupą ptaków szczególnie związaną z terenami wodno-błotnymi gniazdującą w Parku Narodowym „Ujście Warty” są blaszkodziobe. W zależności od poziomu wody, w Parku gniazduje 250-500 par gęgaw. Jest to jedyny rodzimy, lęgowy gatunek gęsi w Polsce, której liczebność w kraju szacuje się na 2800-3000 par. Łatwym do zauważenia i obserwacji, jest największy przedstawiciel blaszkodziobych, czyli łabędź niemy. Gdy podnosi się poziom wody, łabędzie nadbudowują swoje gniazda, tworząc z nich potężne budowle. Najliczniejszym lęgowym gatunkiem kaczek jest krzyżówka. Niektóre lata są równie dobre dla krakwy, której liczebność jest bliska krzyżówce. Poza nimi gniazdują również płaskonosy, cyranki, czernice, głowienki i gągoły oraz sporadycznie cyraneczki, rożeńce i świstuny. Mało znanym, a bardzo pięknie ubarwionym i dużym ptakiem, jest należący do kaczkowatych ohar. W Polsce gnieździ się od 120 do 140 par oharów, z tego maksymalnie 20 par w naszym Parku. Równie piękny jest nurogęś, który gniazda zakłada w starych, dziuplastych wierzbach, rosnących wzdłuż Warty.
Park Narodowy „Ujście Warty” jest ostoją dla perkozów: dwuczubego, rdzawoszyjego, perkozka, a w szczególności dla zakładającego duże kolonie zausznika, którego liczebność dochodzi do 10% wszystkich par gniazdujących w Polsce.
Do licznie występujących w Parku ptaków zalicza się kormoran, który skupia się w koloniach lęgowych. Obecnie w Parku są dwie kolonie liczące w sumie około 500 gniazd. W sąsiedztwie kormoranów swoje gniazda budują przedstawiciele rzędu brodzących: czaple siwe i rzadkie czaple białe oraz ślepowrony. Ponadto, w Parku gniazduje bocian czarny, którego jedyne gniazdo ukryte jest w olsie na Polderze Północnym. W Parku zobaczyć można niekiedy czaplę złotawą i modronosą. W 1998 r., jeszcze przed powstaniem Parku Narodowego „Ujście Warty”, w rezerwacie „Słońsk”, stwierdzono prawdopodobne gniazdowanie czapli nadobnej, które wraz z lęgiem odnotowanym w 2003 r. w Dolinie Górnej Wisły są jedynymi przypadkami gniazdowania tego gatunku w Polsce. W 1998 r. w okolicach Betonki, gniazdowały również 3 pary szczudłaków, których lęgi w Polsce należą do rzadkości.
W majowe i czerwcowe noce po rozlewiskach niosą się głosy chruścieli: kropiatki, wodnika, czasem zielonki. W suchszych częściach Parku, na Polderze Północnym, rozlega się derkanie derkacza, którego liczebność dochodzi tu do 160 odzywających się samców.
Na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” ptaki szponiaste najliczniej reprezentowane są przez błotniaka stawowego – około 10 par. Jest to ptak wybitnie przystosowany do życia na otwartych przestrzeniach łąk i różnych typów szuwarów. Gniazdo zakłada głęboko w trzcinowiskach, a poluje latając nisko nad łąkami, układając skrzydła w literę V. Gatunki, które budują gniazda na drzewach to: myszołów, kania ruda, kania czarna, trzmielojad, jastrząb i krogulec. Wśród sokołów, które nie budują własnych gniazd, a wykorzystują opuszczone gniazda ptaków krukowatych, takich jak wrona siwa i kruk, w Parku gniazdują pustułki i kobuzy. Największym przedstawicielem rzędu szponiastych, jest bielik. Z uwagi na preferencje siedliskowe, dogodniejsze do zakładania gniazd są duże kompleksy leśne na północ i południowy wschód od Parku, gdzie bieliki są liczniejsze. W Parku znane są trzy stanowiska tego gatunku, jednakże obecnie tylko jedna para przystępuje do lęgu i z sukcesem odchowuje jedno pisklę.
Szczególnie liczną grupą występującą w Parku są ptaki wróblowe. Wśród nich na największą uwagę zasługują gatunki rzadkie, umieszczone w I załączniku Dyrektywy Ptasiej, bądź będące przedmiotem szczególnej uwagi IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, czyli gatunki z tzw. czerwonych list. Przykładami takich gatunków są: gąsiorek, podróżniczek, jarzębatka i wąsatka. Po kilkunastu latach nieobecności, na lęgowiska wróciła wodniczka – niewielki ptak wróblowy, zagrożony wyginięciem w skali globalnej, czyli wszędzie tam, gdzie występuje (www.wodniczka.pl). Do interesujących gatunków, o których warto wspomnieć, należą: zimująca w Indiach dziwonia, nadziewający swoje ofiary (drobne gryzonie, jaszczurki) na kolce krzewów srokosz, budujący wyjątkowe gniazda remiz, pięknie śpiewające słowiki: rdzawy i szary.
 

  • Ostrygojad (fot. M.K.)
  • Rybitwa białowąsa (fot. M.K.)
  • Perkoz rdzawoszyi (fot. M.K.)

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2428007
osobą na stronie