Treść strony

  • Rycyk (fot. M.K.)

PTAKI

Park Narodowy „Ujście Warty” to ptasie królestwo. Ochrona ptaków oraz siedlisk, w których żyją, jest podstawą funkcjonowania tego Parku. Nadwarciańskie rozlewiska mają kluczowe znaczenie dla wielu gatunków ptaków. Specyficzne warunki hydrologiczne oraz gospodarka człowieka (wycinka lasów, melioracja, koszenie i wypas) w dolinie Warty i jej ujściowym odcinku, wpłynęły na powstanie mozaiki siedlisk wodno-błotnych.

  • Śmieszka (fot. M.K.)

OKRES LĘGOWY

Bardzo istotną grupę stanowią ptaki siewkowe. Od kilkudziesięciu lat obserwujemy w Polsce i Europie spadek liczebności populacji tych ptaków, którego główną przyczyną jest utrata siedlisk: zarówno lęgowych, jak i służących do odpoczynku i żerowania w czasie migracji. Stan zachowania i odtworzenie tych siedlisk w Parku Narodowym „Ujście Warty” sprawiają, że jest to bardzo ważna ostoja tych ptaków w Europie.

  • Gęś zbożowa (fot. M.K.)

OKRES POZALĘGOWY

W czerwcu i w lipcu, w wierzbowych zaroślach, chronią się przechodzące pierzenie kaczki, łyski, gęgawy i łabędzie, a w wysokich trawach czmychają na piechotę żurawie. W trakcie tzw. pierzowiska wymieniają one jednocześnie wszystkie pióra lotne i tracą na pewien czas zdolność do lotu. Latem, na trasie „do ciepłych krajów”, pojawiają się w Parku stada brodźców: leśnych, śniadych, kwokaczy, kulików i biegusów.

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3179938
osobą na stronie