Zakup lornetek i lunet do działań edukacyjnych Parku Narodowego Ujście Warty"

Nowy sprzęt optyczny do obserwacji ptaków

5 lipca 2022 r. Dyrektor Parku  Narodowego „Ujście Warty” i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisali umowę dotacji na realizację projektu pt.  Zakup lornetek i lunet do działań edukacyjnych Parku Narodowego „Ujście Warty”. 

Nowy sprzęt będzie kosztował 150 000 zł z czego połowa - 75 000 zł będzie pochodzić ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze. Kupimy 60 lornetek oraz 2 lunety na statywach. Lornetki i lunety będą oczywiście udostępniane bezpłatnie, ale wyłącznie osobom uczestniczącym w zorganizowanych przez Park wycieczkach i warsztatach. 

  • autor: Dorota Wypychowska
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Wstecz