Zakup lornetek i lunet do działań edukacyjnych Parku Narodowego Ujście Warty"

Nowe lornetki już „pracują” na wycieczkach

Od września uczestnicy zajęć organizowanych przez Park Narodowy „Ujście Warty” mają możliwość korzystania z nowego sprzętu optycznego. Jego zakup został dofinansowany przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Nowy sprzęt optyczny do obserwacji ptaków

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie nowy sprzęt do obserwacji ptaków.
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze