Budżet państwa lub państwowe fundusze celowe

Budowa przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza sieci kanalizacji ciśnieniowej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną do Dyrekcji PNUW w Chyrzynie

Zadanie „Budowa przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza sieci kanalizacji ciśnieniowej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną do Dyrekcji PNUW w Chyrzynie, 69-113 Górzyca, lubuskie" jest w całości finansowane z dotacji celowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Kwota dofinansowania wynosi 600 000,00 zł.

Inwestycja polega na podłączeniu budynku Dyrekcji PNUW w Chyrzynie 1 do sieci wodociągowej rozdzielczej, której zadaniem będzie dostawa wody pitnej z istniejącej sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Kostrzynie nad Odrą do siedziby Dyrekcji PNUW w Chyrzynie oraz do sieci kanalizacji ciśnieniowej, której zadaniem będzie przesył ścieków bytowych z istniejącej zabudowy siedziby Dyrekcji PNUW do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej w Kostrzynie nad Odrą.

  • autor: Magdalena Jankowska, główny specjalista ds. administracji
  • Flaga i godło Polski.