Budżet państwa lub państwowe fundusze celowe

  • Flaga i godło Polski.

Budowa dwóch budynków mieszkalnych i budynku administracyjnego w Słońsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – II postępowanie. W ramach tego zadania środki zostaną przeznaczone na budowę budynku administracyjnego – biurowego (budynek C).

Zadanie Budowa dwóch budynków mieszkalnych i budynku administracyjnego w Słońsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – II postępowanie.  W ramach tego zadania środki zostaną przeznaczone na budowę budynku administracyjnego – biurowego (budynek C) o wartości brutto 7 177 777,71 zł w tym budowa budynku administracyjnego – biurowego wraz z wyposażeniem wynosi 3 712 777,71 zł,  w tym dofinansowanie z dotacji celowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kwocie 600 000,00 zł.

W budynku administracyjnym – biurowym zaplanowano  pomieszczenia biurowe dla pracowników Parku, w tym również dla nowych pracowników zatrudnionych w Ośrodku Muzealno – Edukacyjnym, gdzie funkcjonuje tylko jedno pomieszczenie biurowe, dla bieżącej obsługi interesantów. W nowym budynku znajdować się będzie również nowoczesne pomieszczenie archiwum, które zostanie przeniesione z siedziby Dyrekcji Parku w Chyrzynie. Budynek posiadać będzie także nowy węzeł sanitarny (przystosowany dla osób niepełnosprawnych) dla pracowników, pomieszczenia gospodarcze i garażowe dla pojazdów służbowych oraz pomieszczenie techniczne i kotłownię zasilaną poprzez system pomp ciepła, wspomagany bateriami fotowoltaicznymi. Będą się w nim znajdować również 4 pokoje przeznaczone na wynajem dla pracowników Parku, praktykantów i wolontariuszy pracujących na rzecz Parku oraz pracowników naukowych m. in. członków Rady Naukowej, czy prowadzących badania naukowe na terenie Parku. Projektowana jest również część socjalna przeznaczona dla pracowników oraz dla użytkowników pokoi gościnnych.

  • autor: Magdalena Jankowska, główny specjalista ds. administracji