Plan ochrony

Projekt planu ochrony

Od 28 sierpnia do 20 września 2023 r.  będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt Planu Ochrony Parku Narodowego "Ujście Warty". 

W tym czasie można składać wnioski i zastrzeżenia do tego dokumentu. Ogłoszenie Dyrektora Parku oraz treść formularza z uwagami poniżej. 

 

 

  • Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski i Unii Europejskiej.

Wstecz