Opracowanie uzupełniające do Projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”. Szczegółowe informacje znajdziej w pliku poniżej. 

Projekt POIS.02.04.00-00.0001/19 jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Wstecz