Opracowanie uzupełniające do Projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”.