Treść strony

  • Nieczynna Stacja Pomp w Chyrzynie z wrotami grawitacyjnymi...

HISTORIA

Obszar obecnego Parku Narodowego „Ujście Warty”, ze względu na naturalne warunki (zabagniony, niedostępny teren), bardzo długo pozostawał prawie niezamieszkały. Dopiero od drugiej połowy XVIII w. rozpoczęły się na tym terenie, przeprowadzane na wyjątkowo szeroką skalę, prace regulacyjno-melioracyjne, które wywarły istotny wpływ na obecne walory przyrodnicze Parku. Pozostałością po tych pracach jest m.in.: obecna sieć hydrologiczna doliny dolnej Warty wraz z systemem urządzeń i struktur melioracyjnych, wśród których można znaleźć ciekawe obiekty hydrotechniki. Większość najcenniejszych zabytków kultury znajduje się jednak poza granicami Parku. Region Ujście Warty to miejsce o wyjątkowo burzliwej i mało znanej historii. Przez kolejne stulecia zmieniali się tu władcy, religie i całe narody. W okolicach można napotkać ślady po tajemniczych zakonach joannitów i templariuszy, liczne fortyfikacje, pozostałości po potężnych zabudowaniach twierdzy kostrzyńskiej, miejsca męczeństwa i pól bitewnych.

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3157382
osobą na stronie