Treść strony

PLAN OCHRONY 

Plan ochrony jest podstawowym dokumentem, przy pomocy którego planuje się ochronę przyrody parku narodowego. Plan ochrony powinien zawierać min.:
• cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;
• indentyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejącyhc i potencjalnych zagrożeń;
• wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
• wskazanie miejsc i obszarów udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz sposobów ich udostępniania;
• wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza.

Park Narodowy "Ujście Warty" nie posiada jeszcze planu ochrony, prace nad jego realizacją rozpoczęły się w 2011r. (projekt planu ochrony). Do czasu jego ustanowienia, Park  wypełnia swoje funkcje w oparciu o zadania ochronne

Zadania ochronne Parku Narodowego "Ujście  Warty" na lata 2021- 2023 znajdują się w poniższym załączniku. 

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3157392
osobą na stronie