REGE

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

Park Narodowy „Ujście Warty” od kilku lat uczestniczy w projekcie współpracy pomiędzy uczelniami, a obszarami chronionymi znajdującymi się na pograniczu polsko-niemieckim. W skrócie projekt nosi nazwę REGE. Głównymi autorami projektu są pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.  Naukowcy przeprowadzili między innymi tzw. analizę sąsiedztwa czyli sprawdzili, jakie opinie mają mieszkańcy okolic obszaru chronionego na jego temat. Pytali mieszkańców co wiedzą na temat terenu chronionego i jego administracji. Czy odczuwają jakieś ograniczenia z powodu sąsiedztwa terenu chronionego? Badali, czy istnienie terenu chronionego jest korzystne dla rozwoju regionu czy wręcz przeciwnie.

Wstępne wyniku ankiet niejedną osobę zaskoczą. Większość badanych osób czuje się blisko związana z przyrodą i krajobrazem, znajdującym się w ich regionie. Większość nie odczuwa też ograniczeń w życiu codziennym spowodowanych zamieszkiwaniem w pobliżu Parku Narodowego „Ujście Warty”. Więcej na temat projektu REGE i wstępnych wyników badań można przeczytać w zamieszczonej poniżej informacji oraz w artykule.

  • Logo Funduszu Interreg VA