Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym "Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej

  • Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski i Unii Europejskiej.
  • Krwawodziób Fot. A. Wajrak

Efekty ekologiczne i ostateczna wartość projektu

Głównym celem naszego projektu była ochrona ptaków wodno-błotnych. Aby to zrobić, przekierowujemy turystów na wybudowaną w ramach projektu infrastrukturę.
  • Model Czajki na Czarnowskiej Górce Fot. D. Wypychowska

Zapraszamy na Czarnowską Górkę

Przy wieży na Czarnowskiej Górce pojawiły się nowe atrakcje. Najbardziej rzucą się w oczy dwie, prawie 2 m wysokości czajki.
  • Kładka przy ścieżce spacerowej "Torfianka" Fot. O. Betańska

Zapraszamy na nową ścieżkę spacerową.

Zapraszamy na nową ścieżkę spacerową na Polderze Północnym. Jest to kolejny nowy element infrastruktury turystycznej, który z przyjemnością udostępniamy!
  • Budowa wieży na Czarnowskiej Górce Fot. J. Juskowiak

Ścieżka spacerowa na Polderze Północnym i wieża widokowa na Czarnowskiej Górce prawie gotowe.

W ostatnich dniach można było zauważyć wznoszącą się coraz wyżej konstrukcję na Czarnowskiej Górce. Choć prace przebiegają z niewielkim opóźnieniem.
  • Wizualizacja wieży widokowej na Czarnowskiej Górce

Podpisanie umowy na realizacje projektu

05.04.2017 r. dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty", podpisał umowę z zastępcą dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych o dofinansowanie projektu.