Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Park Narodowy „Ujście Warty”  już w grudniu 2014 r. przystąpił do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.  W ramach kolejnej,  drugiej już umowy, podpisanej 15.12.2017 r., posiadacze Karty Dużej Rodziny są zwolnieni z opłat za wstęp na wieżę widokową w Chyrzynie.

Więcej na temat Karty Dużej Rodziny, w tym aktualny wykaz uprawnień, można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

  • Logo Karty Dużej Rodziny