Kontakt

Kontakt

Nasz adres: Park Narodowy „Ujście Warty”; Chyrzyno 1; 69-113 Górzyca
Godz. urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Serwis internetowy: www.pnujsciewarty.gov.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA – system umożliwiający przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nazwa skrzynki ePUAP: parkuw

W sprawach udostępniania informacji o środowisku oraz informacji publicznej korespondencję należy kierować na adres siedziby Parku Narodowego "Ujście Warty", Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca lub adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Telefony i adresy e-mailowe:

 • Sekretariat tel.,fax.: 95 7524027; tel., fax.: 95 7524016;  sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 • Dyrektor tel. 95 7524027, 609 22 68 65;  konrad.wypychowski@pnujsciewarty.gov.pl
 • p.o. Z-cy dyrektora tel. 95 7524027,607 71 64 21; michal.wolowik@pnujsciewarty.gov.pl
 • Posterunek Straży Parku tel. 95 7524027, 609 22 68 20, 609 22 60 40, ; straz@pnujsciewarty.gov.pl
 • Zespół ds. Ochrony Przyrody i Monitoringu tel. 95 7524027, 607 71 64 21;  przyroda@pnujsciewarty.gov.pl
 • Konserwator o.o. Chyrzyno (Biuro: Chyrzyno) tel. 95 7524027, lukasz.nidecki@pnujsciewarty.gov.pl
 • Konserwator o.o. Słońsk (Biuro: Chyrzyno) tel. 95 7524027, 609 22 68 62; pawel.baranowski@pnujsciewarty.gov.pl
 • Konserwator o.o. Polder Północny - Witnica  (Biuro: Witnica; ul. ks. Józefa Bielaka 4) tel. 95 7514338, 607 71 68 36 ; tomasz.bocian@pnujsciewarty.gov.pl
 • Zespół ds. Edukacji Przyrodniczej i Udostępniania Parku tel. 95 7524026, 609 22 68 64 edukacja@pnujsciewarty.gov.pl;  turystyka@pnujsciewarty.gov.pl
 • Zespół do spraw Finansowo-Księgowych tel. 95 7524028; ksiegowosc@pnujsciewarty.gov.pl
 • Zespół do spraw Administracyjnych tel. 95 7524027; 609 22 68 63 administracja@pnujsciewarty.gov.pl