Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Nasz adres: Park Narodowy „Ujście Warty”; Chyrzyno 1; 69-113 Górzyca
Godz. urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Serwis internetowy: www.pnujsciewarty.gov.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA – system umożliwiający przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nazwa skrzynki ePUAP: /parkuw/SkrytkaESP 

W sprawach udostępniania informacji o środowisku oraz informacji publicznej korespondencję należy kierować na adres siedziby Parku Narodowego "Ujście Warty", Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca lub adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Telefony i adresy e-mailowe: