Atrakcje turystyczne w Parku

 • Niebieski piktogram ścieżki przyrodniczej "Mokradła"

Mokradła

Ścieżka poświęcona jest funkcjom mokradeł w przyrodzie i w gospodarce człowieka.

Lokalizacja: Obwód Ochronny Chyrzyno (okolice dyrekcji Parku w Chyrzynie).

Długość trasy: około 1 km. Powrót tą samą drogą.

Nawierzchnia: ścieżka gruntowa prowadząca po grobli.

Typ ścieżki: piesza (jest dozwolona jazda rowerem)

Infrastruktura: 8 przystanków edukacyjnych z tablicami. Stół i ławki na końcu ścieżki.

Utrudnienia: Jest to teren zalewowy. Przy wysokim poziomie wody ścieżka może być czasowo niedostępna. Zdarza się to najczęściej zimą i wczesną wiosną. Trasa jest udostępniona dopiero, jak nie ma na niej wody!  Pierwszy przystanek ścieżki usytuowany jest na wieży widokowej, drugi w zabytkowej przepompowni wody (patrz mapa poniżej). Kiedy siedziba Parku jest zamknięta, korzystać można tylko z części terenowej ścieżki. Zaczyna się ona przy mostku, obok drogi nr 22.   

Dojazd i dodatkowe informacje. Ścieżka zaczyna się przy siedzibie Parku, w Chyrzynie. Tam znajduje się parking. Pierwszy przystanek ścieżki usytuowany jest na wieży widokowej, drugi w zabytkowej przepompowni wody (patrz mapa). Uwaga! Kiedy wieża widokowa jest zamknięta, korzystać można tylko z części terenowej ścieżki. Zaczyna się ona przy mostku, obok drogi nr 22.

Grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, prosimy o wcześniejsze telefoniczne prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie pobytu na ścieżce. Tel. 95 7524026.

Dostępny jest przewodnik po ścieżce.

Przystanki edukacyjne na ścieżce „Mokradła”

 • Pradolina - czyli w jaki sposób powstała pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, oraz jakie jej fragmenty widać z chyrzyńskiej wieży widokowej.
 • Historia Chyrzyna i pompowni - historia osady Chyrzyno i umiejscowionej tu przepompowni wody.
 • Mokradła - zbiorniki wody słodkiej - właściwości retencyjne terenów podmokłych i ich znaczenie dla przyrody i człowieka.
 • Bioróżnorodność - bogactwo gatunkowe na przykładzie Parku Narodowego "Ujście Warty". Po czym poznać obecność zwierząt na danym terenie? Tropy i inne ślady.
 • Skarby z terenów podmokłych - o wykorzystaniu roślin i materiałów pochodzących z terenów podmokłych, w gospodarce i kulturze człowieka.
 • Rośliny zbiorników wodnych - pospolite rośliny zbiorników wodnych, ich rola w procesie samooczyszczania wody.
 • Ptaki wodne i błotne - Park Narodowy "Ujście  Warty" jako obszar objęty Konwencją RAMSAR oraz NATURĄ 2000. Opis gatunków ptaków spotykanych w pobliżu ścieżki.
 • Użytkowanie terenów podmokłych - formy użytkowania rekreacyjnego i turystycznego terenów podmokłych na przykładzie Parku Narodowego "Ujście Warty".
 • Schematyczna mapa ścieżki "Mokradła"
 • Ścieżka przyrodnicza "Mokradła" Fot. A. Jirak-Leszczyńska
 • Bóbr przy ścieżce przyrodniczej "Mokradła"

Wstecz