Atrakcje turystyczne w Parku

 • Żółty piktogram ścieżki przyrodniczej "Ptasim szlakiem"

Ptasim Szlakiem

Ścieżka  przyrodznicza „Ptasim szlakiem” prowadzi przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w Parku terenów lęgowych ptaków. Najlepszym terminem korzystania ze ścieżki jest wiosna i jesień. Turyście na ścieżce przyda się: lornetka, luneta i atlas ptaków.

Lokalizacja: Obwód Ochronny Słońsk (okolice Słońska i Przyborowa)

Długość trasy - około 2 km. Powrót tą samą drogą.

Nawierzchnia: betonowe płyty. Przejezdna dla osób na wózkach.

Typ ścieżki: piesza (jest również dozwolona jazda rowerem).

Dodatkowe wyposażenie: parking z wiatą i toaletami; tablice edukacyjne, platforma widokowa, czatownia obserwacyjna.

Utrudnienia: Jest to teren zalewowy. Przy wysokim poziomie wody, ścieżka może być czasowo niedostępna. Zdarza się to najczęściej zimą i wczesną wiosną.

Dojazd: W Słońsku dojeżdżamy do ronda, a dalej kierujemy się zgodnie ze wskazaniami drogowskazów o treści „Do ścieżki przyrodniczej "Ptasim Szlakiem". Z ronda w Słońsku należy jechać w kierunku Kościoła. Za kościołem w lewo. Na najbliższym skrzyżowaniu, w prawo w kierunku miejscowości Przyborów. W tej miejscowości poruszamy się drogą główną, zgodnie ze znakami drogowymi. Dojeżdżamy do tzw. Betonki gdzie znajduje się początek ścieżki (patrz mapa).

Grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie pobytu na ścieżce. Tel. 95 7524026. Dostępny jest przewodnik po ścieżce.

Co można zobaczyć przy ścieżce „Ptasim Szlakiem”?

Wiosna - sezon lęgowy:

 • różne gatunki ptaków związanych z mokradłami, w tym np.: ohar, ostrygojad, rycyk, bielik, rożeniec, krakwa
 • różnorodność sposobów poruszania się i żerowania ptaków wodno-błotnych
 • kaczki w godowym upierzeniu
 • zachowania godowe: m.in. zaloty perkozów, walki godowe batalionów
 • życie w kolonii mew i rybitw, obrona grupowa, gniazdowanie zespołowe kilku gatunków ptaków
 • szponiaste ptaki terenów podmokłych: np. bieliki, błotniaki stawowe
 • wodzenie młodych przez czajki, ohary, gęsi
 • strategie obrony lęgu u ptaków gniazdujących na terenach otwartych;
 • wiosenne przeloty ptaków siewkowych i sposoby ich żerowania.

Lato:

 • wypas krów i koni, które „przygotowują” łąki do kolejnego sezonu lęgowego
 • letnie przeloty ptaków siewkowych

Jesień - okres pierzenia i jesiennych wędrówek:

 • obserwacje porannego wylotu gęsi oraz żurawi na żerowiska; wieczorne zloty na noclegowisko
 • duże koncentracje kaczek
 • ptaki szponiaste

Zima:

 • obserwacje łabędzi krzykliwych (Park jest jednym z najważniejszych zimowisk tego gatunku w Polsce);
 • ptaki szponiaste zimujące w Parku: bieliki, myszołowy zwyczajne i włochate
 • tracze (nurogęsi i bielaczki).
 • Schematyczna mapa ścieżki "Ptasim szlakiem"
 • Krajobraz przy ścieżce "Ptasim szlakiem" Fot. O. Betańska
 • Gegawy Fot. O. Wenhrynowicz

Wstecz