Treść strony

  • Ośrodek edukacyjny w Chyrzynie (fot. M.M.-O.)
  • Zajęcia w terenie (fot. M.M.-O.)
  • Ogródek pełen zapachów (fot. M.M.-O.)

EDUKACJA W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY"

Ze względu na bogactwo przyrodnicze oraz znaczne możliwości organizacyjne (dobrze wyposażone ośrodki edukacyjne, wyszkolona kadra), parki narodowe są ważnymi instytucjami, w których może być i jest realizowana edukacja ekologiczna. Jest to również istotna część działalności Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Główne cele działalności edukacyjnej to:

• Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w celu uzyskiwania i podtrzymywania akceptacji istnienia Parku.
• Eliminacja zagrożeń przyrody Parku poprzez oddziaływanie na grupy odwiedzających.
• Propagowanie zagadnień związanych z ochroną różnorodności biologicznej na terenach podmokłych.
• Propagowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Parku, w ramach realizowania pozaszkolnej edukacji ekologicznej.

Do najważniejszych, aktywnych form działalności edukacyjnej Parku, należą zajęcia i warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywają się one w ośrodku edukacyjnym Parku w Chyrzynie lub w terenie - na ścieżkach przyrodniczych. Są to warsztaty zamawiane, płatne. Tematy tych zajęć, które ukierunkowane są głównie na walory przyrodnicze, kulturowe i najważniejsze problemy ochrony Parku, można wybrać z przygotowywanej, co roku, oferty dla szkół.

Corocznie jest też przygotowywana specjalna oferta, skierowana przede wszystkim do społeczności lokalnych (kalendarium imprez i programów edukacyjnych). Grupą, do której Park kieruje najwięcej propozycji, jest młodzież z okolicznych szkół. Niektóre z realizowanych z lokalnymi szkołami programów mają już charakter cykliczny, np. warsztaty dla szkół podstawowych pt. „Do czego są nam potrzebne mokradła?” czy warsztaty dla uczniów gimnazjów pt. „Do czego jest nam potrzebny Park Narodowy?”. Grupy szkolne z okolicznych gmin biorą również udział w jednorazowych akcjach, jak np.: „Zostań tropicielem dzikich wysypisk” czy w międzynarodowym projekcie pn. „W ślady Darwina” (uczestniczyły w nim dzieci z SP w Dąbroszynie). Corocznie są organizowane konkursy, np.: wiedzy (np. „Konkurs Ornitologiczny”, „Polskie Parki Narodowe”), plastyczne (np. „Pocztówka z mokradeł”), literackie, a nawet teatralne („Legenda z Mokradeł”).
Bardzo ważną grupą, która ułatwia oddziaływanie na lokalne społeczności, są nauczyciele – tylko dzięki ich zaangażowaniu można było zrealizować szereg programów (np. „Parki narodowe skarbem naszej małej ojczyzny”). Nauczyciele biorą też udział w szkoleniach prowadzonych przez pracowników Parku, np.: „Zielone lekcje na Polderze Północnym”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie”, „Przyroda wokół nas: Ptaki”.
Do dorosłych mieszkańców okolic Parku oraz do turystów z całej Polski są skierowane takie imprezy jak: „Dzień Mokradeł”, „Święto Krowy”, szkolenia dla organizatorów turystyki z okolic Parku czy cykliczne rajdy piesze pn. „Rok w Parku”.
Park uczestniczy również w imprezach organizowanych przez inne instytucje. Są to przykładowo: „Dzień Ziemi” w Warszawie, „Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej”, „Powiatowe Święta Plonów”.
Oprócz aktywnych form edukacji, do zadań Parku należy również popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych nadwarciańskich mokradeł, skierowana również do turystów indywidualnych. Służy temu m.in. wyznaczanie w terenie ścieżek przyrodniczych i punktów edukacyjnych. W niewielkich pomieszczeniach wystawowych w Chyrzynie oraz w Witnicy prezentowane są wystawy stałe i okolicznościowe oraz postery. Od 2003 r. działa strona internetowa Parku. W siedzibie Parku można nabyć wydawnictwa i materiały promocyjne, a także skorzystać z biblioteki zawierającej szereg woluminów o charakterze przyrodniczym (książki i czasopisma są udostępniane wyłącznie na miejscu).
 

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3157351
osobą na stronie