Rada Naukowa Parku

Rada Naukowa Parku Narodowego "Ujście Warty"

 • dr Wojciech Andrzejewski - Katedra Rybactwa Śródlądowego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Rafał Bernard - Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • prof. dr hab. Zbigniew Celka - Insytut Biologii Srodowiskowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz – Zakład Botaniki, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Roman Frankowski - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 
 • Dariusz Edward Jaworski – Burmistrz Gminy Witnica
 • Alina Jągowska - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 
 • Prof. dr hab. Leszek Jerzak - Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Zielonogórski
 • Andrzej Korzeniowski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 
 • Janusz Krzyśków - Wójt Gminy Słońsk
 • dr Andrzej Kunt  - Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
 • dr George Moskwa - Ministerstwo Rozwoju Wsi Rolnictwa Brandenburgii, Poczdam 
 • prof. dr hab. Beata Messyasz - Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwerystet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • dr Przemysław Nawrocki - Fundacja WWF Polska
 • prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk – Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
 • mgr inż. Andrzej Szelążek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
 • dr Jerzy Tonder  - Liga Ochrony Przyrody, Zielona Góra 
 • prof. dr hab. Aleksander Winiecki - Zakład Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jan Włodarczak – Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego,  Okręg Gorzów Wlkp.

Podano na podstawie Zarządzenia Ministra Klimatu z dnai 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Ujsćie Warty".