Badania naukowe

  • Szop pracz w budce lęgowej Fot. Archiwum PNUW

Czynniki kształtujące dyspersję i strukturę genetyczną populacji szopa pracza.

Badania mają pomóc w określeniu możliwości rozprzestrzeniania się szopa pracza. Jest to gatunek obcy, inwazyjny.
  • Norka amerykanska Fot. G. Gaczyński

Ekologiczne i genetyczne podstawy kontroli liczebności populacji norki amerykańskiej

Projekt ma pomóc w określeniu czynników wpływających na liczebność norki amerykańskiej. Jest to gatunek obcy, inwazyjny.
  • Wrona siwa Fot. G. Gaczyński

Wpływ asynchroniczności wykluwania się piskląt wrony Corvus cornix na ich zachowanie i biologię

Pisklęta wrony siwej wykluwają się niejednocześnie i są w róznym wieku. Badania mają sprawdzić wpływ tej różnicy na zachowanie i przeżywalność piskląt.