Szuwarek na dwóch kółkach

Szuwarek na dwóch kółkach

Park Narodowy „Ujście Warty” – PL  i Verein Naturschutzpark Märkische Schweiz e.V. – D, zorganizowali wycieczkę rowerową  w dniu 9 września 2017 r. w ramach projektu pn. Szuwarek na dwóch kółkach - Ein Schilfmännlein auf zwei Rädern. Dofinasowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie  PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

CELE PROJEKTU:

  • Propagowanie atrakcyjności transgranicznego ob­szaru wsparcia i promocji obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, ochrona terenów podmo­kłych objętych międzynarodową konwencją Ram­sar.
  • Rozwój transgranicznej współpracy i budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy organizacjami i mieszkańcami polsko-niemieckiego pogranicza.
  • Podniesienie kultury zwiedzania obszarów chronio­nych m.in. Parku Narodowego „Ujście Warty” po­przez oddziaływania na różne grupy odwiedzają­cych.

Kwota dofinansowania:

  • Koszty projektu:                   3 485,00 EURO
  • Kwota środków z EFRR:    2 962,25 EURO

Obszar realizacji projektu:

  • Park Narodowy „Ujście Warty”
  • Słońsk

Więcej informacji o projekcie oraz relacja z wycieczki poniżej.

  • Uczestnicy wycieczki "Szuwarek na dwóch kółkach" Fot. R. Skudynowski
  • Uczestnicy wycieczki "Szuwarek na dwóch kółkach" Fot. R. Skudynowski
  • Koniec wycieczki "Szuwarek na dwóch kółkach" Fot. R. Skudynowski