Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej Etap II

Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej Etap II

10 sierpnia 2018 r.  Dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty" podpisał kolejną umowę umowę (EZ.0290.1.24.2018) z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych na dofinansowanie. Projekt pt. Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej. Etap II obejmuje dwa działania:

  1. Remont wieży widokowej przy ścieżce "Olszynki",
  2. Utwardzenie nawierzchni grobli (szlaku pieszego na ścieżce przyrodniczej "Olszynki".

Wysokość dofinansowania na realizację powyższych działań wynosi 436 509,16 PLN.

  • Logo Lasów Państwowych
  • Wieża widokowa "Olszynki" Fot. O. Betańska
  • Grobla wyremontowana w ramach projektu Fot. O. Betańska