Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej Etap I

Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej Etap I

22 sierpnia 2017 r.  Dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty" podpisał umowę (EZ.0290.1.25.2017) z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych na dofinansowanie działania pt. Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej. Wartość umowy to 702 354,78 zł. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. Utrzymanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej ściezki przyrodniczej "Olszynki" (328 245,67 zł); w tym:
  • rozebranie pozostałości starej i wykonanie nowej kładki dla pieszych (777 mb),
  • wykonanie ogrodzenia wieży widokowej,
  • wykonanie 15  tablic na przystankach edukacyjnych,
  • wykonanie 2 wiat turystycznych.
 2. Utrzymanie ściezki przyrodniczej "Olszynki" poprzez wymianę nawierzchni fragmentu ścieżki przyrodniczej (374 109,11 zł).
 • Logo Lasów Państwowych
 • Tablice edukacyjne zrealizowane w ramach projektu Fot. O. Betańska
 • Kładka "Olszynki" wyremontowana w ramach projektu Fot. O. Betańska