Monitoring przyrodniczy i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej na terenie PN"UW"

Monitoring przyrodniczy i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty"

W latach 2013-2016 został zrealizowany projekt pn. "Monitoring przyrodniczy i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej na terenie PN"UW". Zadanie zostało wykonane dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące etapy:

 1. Zlecono projekt inwestorski zadaszonego pomostu dla łodzi
 2. Odmulono część kanału, na którym zaplanowano budowę pomostu pływającego
 3. Wykonano zadaszony pomost pływający wyposażony w drzwi roletowe
 4. Zakupiono dwie łodzie typu czółno
 5. Zakupiono dwa silniki spalinowe zaburtowe do łodzi
 6. Zakupiono silnik elektryczny do łodzi
 7. Zakupiono dwie metalowe skrzynie zamykane uszczelnioną pokrywą.
 8. Zakupiono plecakowy agregat do monitoringu ichtiofauny
 9. Zakupiono wieloparametrową sondę do badań wody
 10. Zakup z montażem terenowej stacji meteorologicznej
 • Budowa pływającego hangaru Fot. M. Leszczyński
 • Budowa pływającego hangaru Fot. M. Leszczyński
 • Budowa pływającego hangaru Fot. M. Leszczyński