Teledetekcja w Ujściu Warty

  • Mapa roślinności rzeczywistej, wykonana w ramach projektu...

"Teledetekcja w Ujściu Warty" podsumowanie 2021 r.

Kończy się 2021 rok i doczekaliśmy się kolejnych map wykonanych w ramach projektu „Teledetekcja w „Ujściu Warty”, finansowanego z funduszy unijnych. Zgodnie z umową POIS.02.04.00-00-0006/18 koszt projektu to 3 189734,89 złotych z czego 2 711274,65 to dofinansowanie unijne. W ramach projektu pozyskano surowe dane wykonane przy pomocy specjalnych kamer podwieszonych na samolotach. Dane zostały poddane specjalnej obróbce i są teraz przetwarzane za pomocą programów komputerowych. Dane analizowane są w rozmaity sposób najczęściej używane są do tego specjalnie opracowane algorytmy ale też niezbędne jest często wprawne oko by wykonać fotointerpretację zdjęć lotniczych. Z tego koncentratu danych wyciągane są interesujące nas rzeczy, które po odpowiedniej obróbce i zobrazowaniu stają się mapą.

W tym roku powstało aż szesnaście map obrazujących procesy zachodzące na obszarze Parku i jego otuliny. Mapy uwzględniają procesy związane z sukcesja, gatunkami roślin inwazyjnych, rozmieszczeniem drzew i krzewów, przesunięciem granic lasu na tereny otwarte, rozmieszczenie lasotwórczych gatunków drzew, rozmieszczenie martwych drzew i wiele innych związanych z dynamiką siedlisk. Bardzo ciekawe jest też zobrazowanie, przedstawiające zmiany zasięgów obszarów zalewania wodą powierzchniową, które to pokazuje miejsca z dużym potencjałem pod kątem bezpiecznych lęgowisk i żerowisk ptaków, związanych z krajobrazem rolniczym i mokradłowym.  Jednak najważniejsze z map to te pokazujące cenne zbiorowiska roślinności rzeczywistej oraz siedliska naturowe będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej.

Oprócz map, w czerwcu 2021 roku, powstał panel na którym zamieszczono już część z wykonanych map. Oprócz tego są też zamieszczone zobrazowania obszaru badań w podczerwieni, w kanałach wielospektralnych oraz numeryczny model terenu, który powstał na podstawie skanowania Parku wiązkami lasera. Dodatkowo stworzono model trójwymiarowy dzięki wykonanym wcześniej fotografiom lotniczym. Fotografie wykonano w czterech kierunkach świata. Panel zostanie uzupełniony o nowe produkty w połowie 2022 roku. Mając komplet map przystąpimy do tworzenia geoportalu parkowego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych z końcem 2023 roku.

O najbardziej ciekawych mapach, które wykonano w ramach projektu – o tym jak powstawały, ile różnych innych źródeł danych wymagały i co ukazują napiszemy w następnych artykułach.

  • autor: Robert Zdrojewski, specjalista ds. ochrony przyrody, data: 2021-12-22
  • Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski i Unii...

Wstecz