POIiŚ

  • Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski i Unii Europejskiej.

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

W związku z realizacją projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsko, informujemy o możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących nadużyć finansowych za pomocą mechanizmu sygnalizującego obsługiwanego przez Instytucje Zarządzającą POIiŚ. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Specjalny adres e-mail, umożliwiający przekazywanie informacji o podejrzeniu wystapienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych - naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

Formularz do zgłaszania nieprawidłowości.