Ciekawostki z życia Parku

  • Bocian czarny fot. Remigiusz Wojtera

Co słychać u ptaków? - lipiec 2023

Wiele gatunków ptaków wyprowadziło już swoje lęgi, a młode sprawnie fruwają tworząc liczne ptasie gromady. Idąc Betonką spotkamy całe gromady dymówek oraz czajek. W Parku prowadzone są zabiegi ochronne, mające na celu zachowanie ptasich siedlisk, dlatego wypasane są konie i bydło oraz koszone są łąki. Dzięki temu ptaki w kolejnych latach będą miały gdzie budować gniazda i wyprowadzać lęgi na otwartych powierzchniach.

Pomimo niskiego stanu wody w Parku możemy zaobserwować wiele gatunków ptaków lęgowych, ale również tych, które rozpoczęły migrację. Pierzące się w czerwcu gęgawy odzyskały już pełną sprawność do lotu.świcie i zmierzchu możemy już zobaczyć liczne klucze naszych lęgowych gęsi. Kaczki nadal są w okresie pierzenia, dlatego może się zdarzyć, że podczas naszego spaceru, spod nóg niespodziewanie wybiegnie nam krzyżówka, która zamiast poderwać się do lotu biegnie do wody lub w gęstsze zarośla. Nad Postomią, przy Betonce, spotkamy również czaple białe, czaple siwe, kormorany, śmieszki, rybitwy czarne, mewy srebrzyste, krakwy, świstuny, cyranki i cyraneczki. Zdarzają się także pojedyncze gęsi białoczelne i tundrowe.

Rozpoczął się czas sejmików bocianów czarnych, które można zobaczyć z południowej granicy Parku. Tu również na drzewach licznie przesiadują czaple siwe. Na niebie nad Parkiem, w okolicach II Górki, możemy zaobserwować majestatycznie szybujące bieliki, a bliżej Przyborowa: kanie rude, błotniaki stawowe, myszołowy, krogulce i kobuzy. Przy ścieżkach prowadzących przez Park zobaczymy urodziwe dudki oraz bociany białe.

Lato obfituje w dużą liczbę owadów, które choć dla nas mogą być uciążliwe, dla ptaków stanowią doskonałą bazę pokarmową. Przy ujściu Postomi do Warty można zaobserwować jerzyki przecinające z wielką szybkością niebo w poszukiwaniu pożywienia.

Na brzegach mokradeł i bagienek możemy spotkać żerujące łęczaki, samotniki, bataliony, ostrygojady, kwokacze, brodźce śniade i kszyki. Bekasowatym często towarzyszą czaple, żurawie, zauszniki i łyski, które w tym roku wyprowadziły liczne lęgi.

Podczas cichej wędrówki szlakami możemy usłyszeć krwawodzioby i derkacze, a wśród trzcinowisk zawisające na źdźbłach wąsatki, rokitniczki, pliszki siwe i żółte. Zdarza się, że drogę przebiegnie nam bażant lub kuropatwa. Słoneczna pogoda, letnia zieleń, szum trzcinowisk oraz śpiew licznej ptasiej rodziny zachęca do wędrówek, pamiętajmy jednak, że dla naszych ptaków potrzebna jest woda, a opadów deszczu mamy bardzo mało.

 

  • autor: Remigiusz Wojtera, konserwator obwodu ochronnego Słońsk
  • Czapla siwa i bataliony fot. Remigiusz Wojtera
  • Łyski fot. Remigiusz Wojtera
  • Bocian czarny Fot. Remigiusz Wojtera

Wstecz