Ciekawostki z życia Parku

  • Łabędzie krzykliwe Fot. Konrad Wypychowski

Co słychać u ptaków? - luty 2023

Miast polarnego chłodu i trzeszczącego pod butami – śniegu nad Parkiem zawisły grube ponure chmury. Nawiedziła nas zimowa słota, która chłosta od kilku tygodni parkowe łąki i marszczy na miejscowych jeziorkach taflę wody. Bezwzględna natura wyżyma z opitych łąk jak z pękatej gąbki coraz większe ilości wody. Pod naporem porywistych wichur woda kipi z krętych rynien rzek, kanałów i jeziorek, pokrywając coraz większy obszar Parku wodna breją.

Krajobrazu rozlewisk dopełniają coraz większe stada ptaków, które zwietrzyły jedno z niewielu miejsc gdzie woda i łęgi wierzbowe dają bezpieczne schronienie przed silnymi wichurami oraz drapieżnikami czyhającymi na życie swoich potencjalnych ofiar. Kilka dni temu przeprowadziliśmy monitoring ptaków wodnych i szponiastych, które postanowiły skorzystać z oferty turystyczno – sanatoryjnej jakie proponują tutejsze mokradła. Nasze obserwacje przekroczyły najśmielsze oczekiwania bo nie tak dawno opustoszałe z wszelkiego życia łąki i łozowiska wypełniły się tysiącami kaczek, gęsi i innych ptaków uwielbiających klimaty bagiennego SPA. Najwięcej z pośród kaczek pojawilo się krzyżówek i świstunów. Potem kolejno z naszych usług korzystały cyraneczki, czernice, głowienki i krakwy. Wodna breję cierpliwie cedzą łabędzie krzykliwe których naleciało blisko trzy tysiące. Ich odgłosy słychać niemal z każdego zakątka parkowych rozlewisk i jedynie gęsi potrafią na chwilę zagłuszyć ten charakterystyczny jazgot. Wśród gęsi nocujących na łąkowych rozlewiskach dominuje gęś białoczelna. Następna w kolejności to gęś tundrowa a pośród nich trafia się po kilka osobników bernikli białolicej, gęsi zbożowej i niewielkie stadka gęgawy. Na wodach zasobnych w ryby intensywnie żerują stada czapli białych, mew srebrzystych, śmieszek i mew siwych. Z bogactwa kumulacji ławic rybnych korzystają nurogęsi i kormorany. Zwróćcie uwagę na te ostatnie, gdyż właśnie zaczynają się przebierać w kontrastujące z czarnym upierzeniem „ślubne garnitury”.

Z ciekawszych ptaków, które odwiedzają cieki i jeziorka Parku są bielaczki. W Parku jest ich około trzydziestu. Jest to gatunek, który u nas zimuje a lęgi wyprowadza w północnych częściach Skandynawii i Syberii. Możecie tutaj też spotkać się już z większymi ilościami czajek i żurawi. Te, mając na uwadze łagodne zimy na zachodzie kraju, podjęły ryzyko przezimowania blisko miejsc lęgowych. Żurawi podczas ostatnich monitoringów naliczyliśmy prawie cztery tysiące.

Kiedy część ptaków zimuje na terenie tutejszych mokradeł to inne już zaczęły tokować lub już wysiadują jajka. Mowa tutaj o licznym w Parku bieliku, który ma doskonałe warunki żerowiskowe oraz siedliskowe. Za parę dni będzie można dostrzec łączące się w pary gęgawy, które już w lutym potrafią pośród trzcinowisk lub na bobrowych żeremiach budować kopczyki gniazdowe i złożyć pierwsze jaja. Jeszcze parę dni kiedy słońce przebije się przez chmury i da hasło do przystąpienia do wiosennych godów.

  • autor: Robert Zdrojewski, specjalista ds. ochrony przyrody
  • Stado kaczek. Fot. Olga Betańska
  • łabędzie krzykliwe Fot. Konrad Wypychowski
  • Bielik Fot. Michał Wołowik

Wstecz