Ciekawostki z życia Parku

  • Bociany białe Fot. Stefański

Co słychać u ptaków - lipiec 2021

Tegoroczny sezon lęgowy był wyjątkowo mokry. W odróżnieniu od poprzednich lat, na łąkach długo utrzymywała się woda. Takie warunki przyciągnęły do Parku wiele ptaków. Ze ścieżki „Ptasim szlakiem” można było obserwować wielkie kolonie mew. Z rozlewisk korzystały też rybitwy. Nie trudno było dostrzec rybitwy białowąse, czarne, białoczelne a nawet rybitwy białoskrzydłe. Dobrze czuły się tutaj też perkozy dwuczube, perkozki i perkozy rdzawoszyje. Warunki sprzyjały bardzo rzadkiej w skali kraju wodniczce.

Okres lęgowy jednak już za nami. Większość młodych ptaków jest już lotna i sama zdobywa pokarm. Nadal jednak możemy obserwować np. śmieszki czy rybitwy czarne, które proszącymi krzykami upominają się o uwagę rodziców. Gdzieniegdzie widać jeszcze kaczki, które wodzą pisklęta. Młode perkozy z głowami w paski, chętnie zjadają złowione przez rodziców rybki. Kolejne pokolenie uczy się samodzielnego życia.

Podczas tego rodzicielskiego zamieszania odbyło się pierzenie kaczek, gęsi, łabędzi i żurawi. Gatunki te wymieniają wszystkie swoje pióra lotne w tym samym momencie. Gdy zniszczone pióra wypadną, a nowe dopiero rosną, ptaki tracą możliwość lotu. Szukają więc spokojnych, bezpiecznych miejsc aby po kilku tygodniach znów móc wzbić się w przestworza.

Obecnie, choć pogoda jest iście wakacyjna, w świecie ptaków widać już pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni. Na łąkach pojawiają się coraz większe stada gęgaw. Po rozłące podczas okresu lęgowego, te bardzo towarzyskie ptaki, odnawiają swoje rodzinne i koleżeńskie więzi. Grupują się również żurawie. Pomiędzy dorosłymi osobnikami, widać brązowe głowy tegorocznej młodzieży. Bociany białe również powoli szykują się do podróży na południe. Najpierw, w połowie sierpnia, odlecą ptaki nielęgowe i młode. Tegoroczni rodzice wyruszą, gdy uzupełnią siły po wychowywaniu piskląt. W okolicach płytkich kałuż widać wracające już z terenów lęgowych ptaki siewkowe m.in. bataliony. Niektóre mają jeszcze resztki ozdobnych kryz.

Niewątpliwą gratką jest obserwacja bocianów czarnych. Grupy kilku a nawet kilkunastu osobników tych pięknych ptaków można zobaczyć np. przy wysychających starorzeczach. Polują tam na uwiezione po zalewach ryby.

Na łąki  ruszyły nasze „ekologiczne kosiarki”. Krowy i konie zjadają wysoka roślinność. W ten sposób zapobiegają zarastaniu łąk i przygotowują tereny lęgowe na przyszły rok. W pobliżu żerujących zwierząt, zbierają się wielkie stada szpaków. Podrywające się do lotu setki małych ptaków, robią duże wrażenie. O świcie, nad łąkami, coraz częściej pojawia się mgła, kolejna zapowiedź jesieni.

  • autor: Olga Betańska, data: 2021-07-16
  • Rybitwa białoskrzydła Fot. M. Wołowik
  • Łabędź niemy podczas pierzowiska Fot. A. Jirak - Leszczyńska
  • Krowy - "ekologiczne kosiarki" Fot. P. Baranowski

Wstecz