Licencje wędkarskie

Licencje Wędkarskie

Wędkarz ma do wyboru kilka rodzajów licencji. 

 1. Licencja na połów z brzegu na wszystkich udostępnionych wodach Parku oraz z łodzi na rzece Warcie:
  • licencja całoroczna                                150 zł
  • licencja na okres 10 dni                         75 zł
  • licencja na okres 3 dni                           30 zł
  • licencja całoroczna ulgowa*                  90 zł 

2. Licencja na połów z brzegu na udostępnionych wodach Obwodu Ochonnego Polder Północny- Witnica oraz z łodzi na rzece Warcie:

  • licencja całoroczna                               100 zł
  • licencja całoroczna ulgowa*                   65 zł 

* Do zakupu licencji ulgowej na okres całego roku są uprawnieni: emeryci, renciści, młodzież szkolna i akademicka do 26 lat są uprawnieni do zakupu ulgowych licencji na okres całego roku

Licencje można kupić po okazaniu karty wędkarskiej w Siedzibie Parku Narodowego "Ujście Warty" oraz w Biurze Konserwatora Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica w Witnicy w godzinach ich otwarcia. 

Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, zrzeszeni w Okręgu w Gorzowie Wlkp., którzy posiadają  kartę wędkarską i opłaconą składką członkowską za dany rok kalendarzowy, są zwolnieni z opłat za amatorski połów ryb w Parku  (na podstawie aktualnego porozumienia zawartego z PZW Okręg Gorzów Wlkp.).