Licencje wędkarskie

Licencje Wędkarskie

Wędkarz ma do wyboru kilka rodzajów licencji. 

 1. Licencja na połów z brzegu na wszystkich udostępnionych wodach Parku oraz z łodzi na rzece Warcie:
  • licencja całoroczna: 260 zł
  • licencja na okres 10 dni: 130 zł
  • licencja na okres 3 dni: 50 zł
  • licencja całoroczna ulgowa*: 155 zł 
 2. Licencja na połów z brzegu na udostępnionych wodach Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica oraz z łodzi na rzece Warcie:
  • licencja całoroczna: 175 zł
  • licencja całoroczna ulgowa*: 110 zł 

* do zakupu licencji ulgowej na okres całego roku są uprawnieni: emeryci, renciści, młodzież szkolna i akademicka do 26 lat są uprawnieni do zakupu ulgowych licencji na okres całego roku

Licencje można kupić po okazaniu karty wędkarskiej

 • w Siedzibie Parku Narodowego "Ujście Warty"
 • w Ośrodku Muzealno - Edukacyjnym w Słońsku

Zwolnieni z opłat za amatorski połów ryb w Parku (na podstawie aktualnego porozumienia) są Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, zrzeszeni w Okręgu w Gorzowie Wlkp., którzy posiadają  kartę wędkarską i opłaconą składkę oraz licencję na połów za dany rok kalendarzowy tj. aktualną obowiązującą w danym roku składkę członkowską i składkę okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód.