Licencje wędkarskie

Licencje Wędkarskie

Wędkarz ma do wyboru kilka rodzajów licencji. 

 1. Licencja na połów z brzegu na wszystkich udostępnionych wodach Parku oraz z łodzi na rzece Warcie:
  • licencja całoroczna: 150 zł
  • licencja na okres 10 dni: 75 zł
  • licencja na okres 3 dni: 30 zł
  • licencja całoroczna ulgowa*: 90 zł 
 2. Licencja na połów z brzegu na udostępnionych wodach Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica oraz z łodzi na rzece Warcie:
  • licencja całoroczna: 100 zł
  • licencja całoroczna ulgowa*: 65 zł 

* do zakupu licencji ulgowej na okres całego roku są uprawnieni: emeryci, renciści, młodzież szkolna i akademicka do 26 lat są uprawnieni do zakupu ulgowych licencji na okres całego roku

Licencje można kupić po okazaniu karty wędkarskiej

 • w Siedzibie Parku Narodowego "Ujście Warty"
 • w Ośrodku Muzealno - Edukacyjnym w Słońsku

Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, zrzeszeni w Okręgu w Gorzowie Wlkp., którzy posiadają  kartę wędkarską i opłaconą składką członkowską za dany rok kalendarzowy, są zwolnieni z opłat za amatorski połów ryb w Parku  (na podstawie aktualnego porozumienia zawartego z PZW Okręg Gorzów Wlkp.).