Ogólne zasady wędkowania

Wprowadzenie rejestru połowów od 2022 r.

W 2022 r. wprowadzamy w życie obowiązkowy Rejestr amatorskiego połowu ryb w wodach Parku Narodowego „Ujście Warty”. Rejestr wydajemy wędkarzom przy okazji zakupu w Parku licencji na wędkowanie.

Jednocześnie nadmieniamy, że członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzowskim mogący wędkować na wodach Parku w ramach porozumienia, otrzymali w tym roku rejestr połowów bogatszy o dwie pozycje w wykazie rzek.

  • rzeka Postomia na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”
  • rzeka Warta na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”

Rejestry trzeba będzie zdać przy okazji wykupienia licencji na kolejny rok lub po zakończeniu sezonu w sekretariacie Dyrekcji, alternatywnie skan rejestru mozna przesłać za pomocą e-mail na adres przyroda@pnujsciewarty.gov.pl

Promowanie zasad pozwalających na zrównoważone korzystanie z zasobów ryb w rzekach i jeziorach wymaga posiadania możliwie szerokiej i rzetelnej wiedzy nt. stanu ichtiofauny, w tym między innymi aktualnego składu gatunkowego, liczebności oraz struktury wiekowej poszczególnych gatunków ryb bytujących w łowiskach, presji połowowej na poszczególne składniki ichtiofauny oraz wielkości odłowów. Połowy wędkarskie są istotnym czynnikiem wpływającym na ichtiofaunę. Ewidencja ryb złowionych (w tym ryb wypuszczonych) umożliwia opracowanie ekspertyz związanych z rybostanem wód. W oparciu o przekazane dokumenty dotyczące amatorskiego połowu ryb (np.: ankiety, rejestry połowów, inne materiały) przygotowywane są publikacje naukowe i popularno-naukowe.

  • autor: Łukasz Nidecki, konserwator o.o. Chyrzyno

Wstecz