Ogólne zasady wędkowania

Ogólne zasady wędkowania

Na terenie Parku Narodowego "Ujsice Warty" są udostępnione wybrane wody w celu amatorskiego połowu tyb. Każdy wędkarz, który chce łowić ryby na terenie Parku, musi zapoznać się z zasadami połowu:

  • Zasady połowu ryb na terenie Parku określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb.
  • Połów ryb na terenie Parku wymaga wykupienia licencji na amatorski połów ryb. Jest ona wydawana wyłącznie po przedłożeniu karty wędkarskiej. Licencję można nabyć w siedzibie Parku w Chyrzynie, w biurze konserwatora Obwodu Ochronnego Polder Północny w Witnicy i w Ośrodku Muzealno - Edukacyjnym w Słońsku w godzinach urzędowania. Rodzaje i ceny licencji znajdują się w Cenniku.
  • Członkowie PZW, zrzeszeni w Okręgu w Gorzowie Wlkp., legitymujący się kartą wędkarską i opłaconą składką członkowską za dany rok kalendarzowy, są zwolnieni z opłat za amatorski połów ryb w Parku.
  • Amatorski połów ryb możliwy jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Lista miejsc znajduje się w Zarządzeniu Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty” w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb.
  • Niektóre wymiary ochronne oraz limity połowu są zaostrzone w stosunku do Regulaminy Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb.
  • Połów ryb możliwy jest wyłącznie z brzegu – obowiązuje zakaz brodzenia.
  • Rozpalanie ognia i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Parku w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” dla turystyki.

Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb, które znajdziesz w pliku poniżej. 


 

Wstecz