Ogólne zasady wędkowania

Ogólne zasady wędkowania

Na terenie Parku Narodowego "Ujsice Warty" są udostępnione wybrane wody w celu amatorskiego połowu tyb. Każdy wędkarz, który chce łowić ryby na terenie Parku, musi zapoznać się z zasadami połowu:

 • Zasady połowu ryb na terenie Parku określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb.
 • Połów ryb na terenie Parku wymaga wykupienia licencji na amatorski połów ryb. Jest ona wydawana wyłącznie po przedłożeniu karty wędkarskiej. Licencję można nabyć w siedzibie Parku w Chyrzynie i w Ośrodku Muzealno - Edukacyjnym w Słońsku w godzinach urzędowania. Rodzaje i ceny licencji znajdują się w Cenniku.
 • Członkowie PZW, zrzeszeni w Okręgu w Gorzowie Wlkp., legitymujący się kartą wędkarską i opłaconą składką członkowską za dany rok kalendarzowy, są zwolnieni z opłat za amatorski połów ryb w Parku.
 • Amatorski połów ryb możliwy jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Lista miejsc znajduje się w Zarządzeniu Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty” w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb.
 • Niektóre wymiary ochronne oraz limity połowu są zaostrzone w stosunku do Regulaminy Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb.
 • Połów ryb możliwy jest wyłącznie z brzegu – obowiązuje zakaz brodzenia.
 • Rozpalanie ognia i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Parku w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” dla turystyki.

Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb, które znajdziesz w pliku poniżej. 


 

Wprowadzenie rejestru połowów od 2022 r.

W 2022 r. wprowadzamy w życie obowiązkowy Rejestr amatorskiego połowu ryb w wodach Parku Narodowego „Ujście Warty”. Rejestr wydajemy wędkarzom przy okazji zakupu w Parku licencji na wędkowanie.

Jednocześnie nadmieniamy, że członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzowskim mogący wędkować na wodach Parku w ramach porozumienia, otrzymali w tym roku rejestr połowów bogatszy o dwie pozycje w wykazie rzek.

 • rzeka Postomia na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”
 • rzeka Warta na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”

Rejestry trzeba będzie zdać przy okazji wykupienia licencji na kolejny rok lub po zakończeniu sezonu w sekretariacie Dyrekcji, alternatywnie skan rejestru mozna przesłać za pomocą e-mail na adres przyroda@pnujsciewarty.gov.pl

Promowanie zasad pozwalających na zrównoważone korzystanie z zasobów ryb w rzekach i jeziorach wymaga posiadania możliwie szerokiej i rzetelnej wiedzy nt. stanu ichtiofauny, w tym między innymi aktualnego składu gatunkowego, liczebności oraz struktury wiekowej poszczególnych gatunków ryb bytujących w łowiskach, presji połowowej na poszczególne składniki ichtiofauny oraz wielkości odłowów. Połowy wędkarskie są istotnym czynnikiem wpływającym na ichtiofaunę. Ewidencja ryb złowionych (w tym ryb wypuszczonych) umożliwia opracowanie ekspertyz związanych z rybostanem wód. W oparciu o przekazane dokumenty dotyczące amatorskiego połowu ryb (np.: ankiety, rejestry połowów, inne materiały) przygotowywane są publikacje naukowe i popularno-naukowe.

 • autor: Łukasz Nidecki, konserwator o.o. Chyrzyno
 • Wędkarz Fot. O. Betańska