Oferta edukacyjna

Informacje ogólne

Adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca

Godziny otwarcia ośrodka edukacyjnego w Chyrzynie: w dni robocze od 7.30 do 15.30.

Kontakt:

Oferta edukacyjna

Zajęcia edukacyjne prowadzone są od poniedziałku do piątku. Są przeznaczone dla grup zorganizowanych.

1.  Prelekcja w sali dydaktycznej w Chyrzynie – 1h do 60 osób.

  1. „Walory przyrodnicze Parku Narodowego „Ujście Warty”  (10-100 lat)
  2. „Ptasie dzieci i ich domy”    (6-9 lat)  
  3. Projekcja filmu „Bagna są dobre!”  ( 10-100 lat)

2. Zajęcia dla najmłodszych (max 20 osób):

  1. „Przyrodniczy ogród zmysłów”. Interaktywnie zabawy i zadania na zewnątrz. Dobre dla także dla przedszkolaków.                                                                    (1-2h, 4-8 lat)
  2. Co żyje w wodzie? Badanie i poznanie pospolitych roślin i zwierząt żyjących w wodzie. Obserwacja pod lupami. Zajęcia w terenie, pod wiatą.                         (1,5 h, 7-9 lat)
  3. Życie bobrów. Przystosowania do życia w wodzie i na lądzie. Znaczenie bobrów. Szukanie śladów  bobrów w terenie. Zajęcia w sali i w terenie.                      (2h, 7-9 lat)
  4. Na ścieżkach owadów pożytecznych. Rola pszczół w przyrodzie. Pszczelarstwo jako tradycja. Wykonanie świec z wosku. Zajęcia w sali i w terenie.               (2h, 7-9 lat)

 3. Zajęcia w sali i laboratorium (max 20 osób):

  1. Bezkręgowce wodne. Rozpoznawanie jednostek systematycznych. Przystosowania do środowiska. Bezkręgowce jako bioindykatory. Zajęcia częściowo w terenie. (2h, 10-19 lat)
  2. Poznajemy ptaki. Przystosowania do środowiska. Analiza wypluwek. Zajęcia mogą być poszerzone o tematy dot. migracji ptaków, biologii ptaków szponiastych.  (1,5-2h, 10-19 lat)
  3. Do czego są nam potrzebne mokradła? Światowe zasoby wody. Znaczenie terenów podmokłych. Skutki regulacji rzek.                                                                   (2h, 10-13 lat)

 4. Wycieczki, zajęcia w terenie na ścieżkach przyrodniczych

  1. „Mokradła” Rola terenów podmokłych w przyrodzie, gospodarce, kulturze i sztuce. Obserwacja śladów zwierząt. Obserwacja ptaków. Rozpoznawanie roślin. Wycieczka dobra także dla przedszkolaków (od 5 lat)                                                        (ok 1 km, 1-2h)
  2. "Olszynki”. Rola terenów podmokłych w przyrodzie. Mieszkańcy lasu oraz ich ślady. Rośliny użytkowe. Obserwacja ptaków.                                       (ok. 2-3km, 2-3 h)
  3. „Ptasim szlakiem”. Nauka praktycznego rozpoznawania ptaków. Przystosowania ptaków do środowiska.                                                                      (2-4 km, 2-3 h).
 • Zajęcia w Ośrodku Edukacyjnym w Chyrzynie oraz w terenie można łączyć ze zwiedzaniem wystawy w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku.
 • Po zajęciach istnieje możliwość organizacji ogniska w Chyrzynie.

Zajęcia edukacyjne są prowadzone także w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku - zapoznaj się z ofertą.

Rezerwacja zajęć: W celu rezerwacji zajęć w Ośrodku Edukacyjnym w Chyrzynie lub w terenie zadzwoń do Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania nr tel.: 95 752 40 26 i umów się na konkretny termin. Rezerwacja możliwa jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.


Cennik (wybrane pozycje, dotyczące zajęć edukacyjnych):

 1. Prelekcja w Ośrodku Edukacyjnym w Chyrzynie,  dla 1 grupy do 1 godz.

  1. grupy szkolne i akademickie, grupy emerytów                               110 zł
  2. dorośli                                                                                             200 zł

 2. Projekcja filmu przyrodniczego w Chyrzynie (do 2 godz.):

  1. grupy szkolne i akademickie, grupy emerytów                     60 zł
  2. dorośli                                                                                   70 zł

 3. Zajęcia w sali ćwiczeń/ laboratorium, dla 1 grupy za 1 godzinę:

  1. grupy szkolne i akademickie, grupy emerytów                               110 zł
  2. dorośli                                                                                             200 zł

4. Zajęcia w terenie, wycieczka dla 1 grupy za 1 godz.

  1. grupy szkolne i akademickie, grupy emerytów                              80 zł
  2. dorośli                                                                                            150 zł 

5. Opłaty dodatkowe do zajęć:

  1. za materiały do wyrobu świec – dotyczy zajęć pt. „Na ścieżkach owadów pożytecznych” 8,00 zł /osoby
  2. Przewodnik do rozpoznawania bezkręgowców – dot. zajęć pt. „Bezkręgowce wodne” i „ Co żyje w wodzie?” – 3 zł/szt. (polecamy zakup dla każdego uczestnika).

 6. Wynajęcie paleniska w Chyrzynie (1-2 godz.)                                               100 zł

 7.       Udostępnienie wieży widokowej w Chyrzynie:

  1. Dzieci, młodzież szkolna i akademicka, emeryci, renciści                 2 zł
  2. Pozostałe osoby z wyjątkiem osób wymienionych poniżej                4 zł

Z opłat za udostępnienie wieży widokowej w Chyrzynie są zwolnione następujące osoby:

   • dzieci do lat 4, osoby niepełnosprawne, osoby legitymujące się
   • Kartą Dużej Rodziny, opiekunowie grup szkolnych, piloci wycieczek.
 • Zajęcia o bezkręgowcach wodnych Fot. A. Kula
 • Zajęcia o bobrach Fot. O. Betańska
 • Wycieczka na ścieżkę "Ptasim Szlakiem" Fot. K. Wypychowski