Poziom wody

Zmiany poziomu wody

Na poniższym wykresie zaznaczono względne zmiany poziomu wody w Parku Narodowym "Ujście Warty". Od 2022 roku wprowadziliśmy małą zamianę. Poziom wody odczytywany jest przy pomocy wodowskazu na IV Moście i przy Dyrekcji PN„UW”. Zmienił się też wygląd wykresu. Wykres jest teraz automatycznie aktualizowany co 15 minut i obrazuje jednocześnie poziom wody z obu wodowskazów umieszczonych w Parku.

Wykres wskazuje poziom wody w Postomi mierzony od dna na wysokości IV Mostu oraz poziom Czerwonego Kanału od dna przy Dyrekcji PN„UW”. Poziom zero to dno rzeki i kanału w tym miejscu. Czerwona linia, bez zmian, pokazuje poziom, powyżej którego niedostępna jest ścieżka "Ptasim Szlakiem" (378 cm). Ścieżka "Mokradła" przy Dyrekcji PN"UW" zaczyna być niedostępna przy poziomie wody 325 cm według wskazań z IV Mostu.

Wykres automatycznie wyświetla dane z 3 ostatnich miesięcy. Jednak jest interaktywny i umożliwia jego modyfikację. Samodzielne można ustawić przedział czasowy, z którego wyświetlane są dane. Aby to zmienić wybierz daty w rubrykach „Data od:” i „Data do:”. Wodowskazy rejestrują dane od 01.08.2021 roku. Wcześniejsze są dostępne w formie grafik poniżej. Z rozwijanej listy można wybrać także rodzaj wyświetlanego wykresu – minutowy, godzinowy, dzienny, tygodniowy oraz miesięczny. Po każdorazowej zmianie pamiętaj o zatwierdzeniu jej przyciskiem „Szukaj”.

Linia niebieska pokazuje poziom wody na wysokości IV Mostu, a linia brązowa poziom wody przy Dyrekcji PN„UW”. Dodatkowo, po najechaniu wskaźnikiem myszki na punkty widoczne na wykresie, wyświetlą się informacje o dacie, godzinie oraz wartości pomiaru poziomu wody.

Automatyczny wykres poziomu wody

Poprzednie lata

Wykresy z lat 2018-2021 są stworzone wg. starego systemu, dlatego mogą się różnić od aktualnego wykresu. Poziom wody odczytywany był na łacie wodowskazowej w Chyrzynie. Poziom zero, to poziom dna zbiornika w Chyrzynie. Czerwoną linią zaznaczony jest poziom, przy którym zalana jest Betonka (ścieżka "Ptasim Szlakiem"). Ma on inną wartość niż powyżej, ponieważ odnosi się do głębokości zbiornika w Chyrzynie. 

  • Wykres poziomu wody w 2021 roku.
  • Wykres poziomu wody w 2020 roku.
  • Wykres poziomu wody w 2019 roku.
  • Wykres poziomu wody w 2018 roku.