Poziom wody

Zmiany poziomu wody w 2022 roku

Na poniższym wykresie zaznaczono względne zmiany poziomu wody w Parku Narodowym "Ujście Warty". Od 2022 roku wprowadziliśmy małą zamianę. Poziom wody odczytywany jest przy pomocu wodowskazu na IV Moście. Zmienił się też wygląd wykresu.

Wykres wskazuje poziom wody w Postomi mierzony od dna na wysokości IV Mostu. Poziom zero to dno Postomi w tym miejscu. Czerwona linia, bez zmian, pokazuje poziom, powyżej którego niedostępna jest ścieżka "Ptasim Szlakiem", niebieska pokazuje poziom, przy którym zaczyna być zalana ścieżka przyrodnicza "Mokradła". Poziom wody i aktualizacja wykresu nie są automatyczne. Wykres jest aktualizowany raz w tygodniu. 

06.05.2022

  • Wykres poziomu wody w roku 2022. Obecny poziom wody to 274 cm. Ścieżka "Ptasim Szlakiem" niedostępna jest przy poziomie 378...
    • autor: Patrycja Podlas, data: 2022-05-06

Poprzednie lata

Wykresy z lat 2018-2021 są stworzone wg. starego systemu, dlatego mogą się różnić od aktualnego wykresu. Poziom wody odczytywany był na łacie wodowskazowej w Chyrzynie. Poziom zero, to poziom dna zbiornika w Chyrzynie. Czerwoną linią zaznaczony jest poziom, przy którym zalana jest Betonka (ścieżka "Ptasim Szlakiem"). Ma on inną wartość niż powyżej, ponieważ odnosi się do głębokości zbiornika w Chyrzynie. 

  • Wykres poziomu wody w 2021 roku.
  • Wykres poziomu wody w 2020 roku.
  • Wykres poziomu wody w 2019 roku.
  • Wykres poziomu wody w 2018 roku.