Opłaty

Opłaty

Wstęp na trasy turystyczne i ścieżki na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty" jest bezpłatny.

Bilet wstępu na wieżę widokową w Chyrzynie:

  • dzieci, młodzież szkolna i akademicka, emeryci, renciści    2 zł
  • pozostałe osoby, z wyjątkiem osób wymienionych poniżej  4 zł

Z opłaty są zwolnieni: dzieci do lat 4, osoby niepełnosprawne, osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny, opiekunowie grup szkolnych, piloci wycieczek.

Cennik zajęć edukacyjnych.

Cennik licencji wędkarskich.

  • Wieża widokowa w Chyrzynie Fot. M. Madrawska-Okołów