Rośliny

Rośliny

W szacie roślinnej Parku Narodowego „Ujście Warty” królują rozległe łąki, turzycowiska, trzcinowiska. Gdzieniegdzie występują podmokłe lasy, typowe dla zabagnionych dolin rzecznych: łęgi, olsy oraz zarośla wierzbowe. Krajobraz urozmaicają pojedyncze, czasem okazałe wierzby, topole, olsze, wiązy i jesiony. Przypominają one, jak wyglądała dawniej roślinność obecnego Parku. Jeszcze na początku XVIII w. prawie cały jego obszar był porośnięty nieprzebytymi lasami łęgowymi. Rosły w nich wierzby, topole, olsze, wiązy i jesiony. Człowiek wyciął lasy, przeprowadził regulację Warty i jej dopływów oraz rozpoczął użytkować wydarte rzece tereny. Wówczas miejsce lasów zajęły głównie łąki i pastwiska.

Szata roślinna Parku

Naukowcy na terenie Parku wyróżnili 60 zbiorowisk roślinnych oraz ponad 500 gatunków roślin naczyniowych.

 • Największe obszary zajmują zbiorowiska roślinności bagiennej czyli szuwary. Rosną w nich: mozga trzcinowata, manna mielec, turzyca zaostrzona oraz rzepicha ziemnowodna.
 • Częste są również zbiorowiska ziołoroślowo-łąkowe. Tworzą je m.in. kolorowo kwitnące: firletka poszarpana, knieć błotna, sadziec konopiasty, wiązówka błotna.
 • W kanałach i starorzeczach rozwijają się zbiorowiska roślin wodnych. Tworzą je drobne rośliny pływające po powierzchni wody, np. rzęsa drobna, rzęsa garbata, spirodella wielokorzeniowa.
 • W głębszych wodach występują zespoły lilii wodnych. Można je rozpoznać po obecności grzybieni białych i grążela żółtego. Są to rośliny o charakterystycznych, pływających na wodzie, dużych liściach.
 • Po ustąpieniu wody, na mulistych brzegach, pojawiają się zbiorowiska pionierskich roślin jednorocznych. W ich skład wchodzą: cibora brunatna, szarota błotna, sit dwudzielny, rdest ostrogorzki, uczep trójlistkowy, łoboda oszczepowata, komosa czerwona.
 • Na nielicznych wydmach, takich jak np. Górka Czarnowska występują murawy napiaskowe. Rosną tam rośliny wytrzymujące brak wody i niewielką ilość składników pokarmowych w podłożu. Są to np. szczotlicha siwa, zawciąg pospolity i goździk kropkowany.
 • Lasy są rzadkością w Parku. Stanowią zaledwie 1% jego powierzchni. Występują tu głównie lasy podmokłe, czyli łęgi jesionowo-olszowe i olsy. Spotyka się również łozowiska czyli zarośla krzewiastych wierzb. Występuje w nich pospolicie wierzba szara. Na terenach o zmiennym poziomie wody występują wikliny nadrzeczne. Najczęściej rosną w nich: wierzba trójpręcikowa i wiciowa.

Gatunki chronione i zagrożone wyginięciem, występujące w Parku:

 • Gatunki objęte w Polsce ochroną gatunkową: salwinia pływająca, dzięgiel litwor, nasięźrzał pospolity, grzybienie białe.
 • Rośliny rzadkie w skali kraju lub ginące i zagrożone wyginięciem w regionie: groszek błotny, wilczomlecz błotny, starzec bagienny, rzeżucha drobnokwiatowa, rdestnica szczeciolistna, selernica żyłkowana, przetacznik wodny. 
 • Firletka poszarpana Fot. M. Mazurczak
 • Grążel żółty Fot. A. Jirak-Leszczyńska
 • Wilczomlecz błotny Fot. A. Jirak-Leszczyńska

drukuj całą stronę