Misja i wizja

Misja i wizja

Misja Parku Narodowego „Ujście Warty”:

Chronimy mokradła Ujścia Warty i pomagamy odkrywać ich bogactwo, z myślą o przyszłych pokoleniach.

Wizja Parku Narodowego „Ujście Warty”:

Mokradła pełne życia, a ludzie świadomi ich wartości i właściwie korzystający z ich bogactw.  

  • Gęsi na rozlewisku o zachodzie słońca Fot. O. Wenhrynowicz