Zasady wstępu i przebywania w Parku

Zasady wstępu i przebywania w Parku

W Parku Narodowym „Ujście Warty” turyści mogą przebywać od świtu do zmierzchu.

W Parku można poruszać się wyłącznie po drogach udostępnionych do ruchu. Na początku głównych dróg, znajdują się słupki systemu informacji turystycznej (sit) z piktogramami, informującymi o zasadach poruszania się. Szczegółowy wykaz dróg udostępnionych do ruchu znajduje się w Zarządzeniu Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach turystycznych.

W niektórych okresach roku, część Parku, w tym drogi, mogą znaleźć się pod wodą. Trzeba pamiętać, że nawet po drogach udostępnionych można się poruszać dopiero, gdy ustąpi z nich woda.

Z psami można wchodzić do Parku wyłącznie na terenie obwodu ochronnego Polder Północny – Witnica (część Parku na północ od Warty). Psy powinny być na smyczy. W pozostałej części Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Zakazy nie dotyczą psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

Ogniska można robić tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Znajdują się one:

 • przy siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie (wyłącznie dla grup, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, odpłatne),
 • przy wiacie „Niwka”,
 • przy wiacie „Dąbroszyńskiej”,
 • przy wiacie obok przeprawy promowej – Witnica.

Opał należy przywieźć ze sobą, nie wolno w tym celu niszczyć pobliskiej roślinności i infrastruktury.

Turystykę wodną można uprawiać:

 • na Warcie
 • na Starej Warcie (Kanał Maszówek) – wyłącznie turystyka kajakowa
 • na Postomi od ujścia do Wyspy Somera – wyłącznie turystyka kajakowa i żaglowa z ograniczeniami.

Parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach:

 • parking przy siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie,
 • miejsce postojowe „Wysokie napięcie”,
 • miejsce postojowe przy wieży widokowej „Czarnowska Górka”,
 • miejsce postojowe przy wieży widokowej „II Górka”,
 • miejsce postojowe przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”,
 • miejsce postojowe przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”,
 • miejsce postojowe przy wiacie obok przeprawy promowej – Witnica,
 • miejsce postojowe Niwka,
 • miejsce postojowe Śluza .

Wznoszenie ukryć, czatowni i innych obiektów służących do obserwacji zwierząt i ich fotografowania wymaga zgody Dyrektora Parku.

Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach turystycznych.

 • Wiata na Niwce