Zobacz wszystkie aktualności

Uwaga! Wysoki poziom wody

Poziom wody w Parku jest bardzo wysoki.

Pod wodą jest cała południowa część Parku: ścieżki przyrodnicze "Mokradła" i "Ptasim szlakiem" oraz wszystkie drogi (Droga Topolowa, Droga przez Górki).

Na Polderze Północnym niedostępne są

  • łąkowy odcinek ścieżki spacerowej "Torfianka". Można go ominąć Drogą Środkową.
  • droga Krześniczkowa i zachodni fragment Żółtej Drogi
  • fragment Drogi Bobrowej na zachód od granicy Parku. Ponieważ jest to droga poza Parkiem, można ją pokonać w kaloszach.
  • Pozostałe drogi mogą być grząskie i błotniste

Przypominamy, że w Parku obowiązuje zakaz poruszania się po zalanych drogach. 

Poziom wody możesz śledzić na wykresie. 

Wstecz