Treść strony

Inną, niż ścieżki przyrodnicze, propozycją dla turystów chcących uzyskać podstawowe informacje o Parku, są punkty edukacyjne. Mają one za zadanie prezentować wybrane, ciekawe zjawiska przyrodnicze i działalność parku narodowego. Usytuowane zostały przy dostępnych i często odwiedzanych wejściach do Parku. W ich skład wchodzą tablice edukacyjne oraz infrastruktura (ławostoły, ławostoły zadaszone, kosze).

Punkt edukacyjny „Czarnowska Górka”
„Czarnowska Górka” to piaszczyste wzniesienie, znajdujące się przy drodze krajowej nr 22, a także międzynarodowym szlaku rowerowym R1. Na infrastrukturę punktu składa się: tablica dotycząca wydmy śródlądowej oraz 3 ławostoły.

Punkt edukacyjny „II Górka”
Mineralne wzniesienie, położone pośród terenów zalewowych o.o. Słońsk. Na infrastrukturę punktu składają się: zadaszony ławostół oraz tablica edukacyjna. Tablica jest poświęcona jednemu z najbardziej spektakularnych zjawisk, jakie można obserwować w Parku, czyli przelotom gęsi oraz utworzonej w bezpośrednim sąsiedztwie - strefie ochrony zwierząt.

Punkt edukacyjny „Strefa”
„Strefa” to zwyczajowa nazwa jednego z kilku mostków położonych na Kanale Czerwonym, płynącym równolegle do drogi krajowej nr 22. Ze względu na roślinność ograniczającą widoczność, mostek jest „oknem”, umożliwiającym obserwację krajobrazu tej części Parku. W zależności od pory roku i warunków wodnych, „Strefa” jest miejscem dogodnym do obserwacji niektórych zjawisk przyrodniczych np. przelotu żurawi i gęsi. Przy wyższym poziomie wody można stąd obserwować np. stada kaczek, łysek, łabędzi.
Infrastruktura punktu edukacyjnego „Strefa” składa się z ławostołu i tablicy, która jest poświęcona monitoringowi ptaków.

Punkt edukacyjny „Chyrzyno”
Punkt usytuowany przy siedzibie Parku w Chyrzynie, przy jednym ze starorzeczy Warty. Znajdują się tutaj: tablica przedstawiająca pospolite bezkręgowce wodne i możliwość ich wykorzystania do oceny jakości wody oraz 2 zadaszone ławostoły.

Punkt edukacyjny „Stara Warta”
Punkt zlokalizowany jest przy drodze gruntowej z Dąbroszyna do Warty, przy skrzyżowaniu z tzw. Bobrową Drogą. W jego sąsiedztwie znajdują się dwa cieki wodne: pozostałość po jednym z dawnych koryt Warty oraz drugi - wybudowany przez człowieka kanał. Na znajdującej się tutaj tablicy edukacyjnej przedstawiono porównanie naturalnego i sztucznego cieku.

Punkt edukacyjny „Śluza”
Punkt jest usytuowany na Wale Północnym Warty. Jego infrastruktura składa się z zadaszonego ławostołu oraz tablicy, dotyczącej najczęściej spotykanych w tej części Parku ssaków. Punkt ten poświęcony jest również gatunkom obcym (norka amerykańska, szop pracz).

Punkt edukacyjny „Niwka”
Punkt zlokalizowany jest na Wale Północnym, w miejscu opuszczonej przez Niemców osady, przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą z Kamienia Małego. Tematyka znajdującej się na punkcie tablicy dotyczy historii osadnictwa olenderskiego w dolinie Warty.
 

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3180096
osobą na stronie