Treść strony

Teledetekcja w Ujściu Warty podsumowanie 2020 r.

Rok 2020 w Parku Narodowym „Ujście Warty” był okresem intensywnych badań lotniczych i terenowych. Realizowane były one w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0006/18 „Teledetekcja w Ujściu Warty”.

Począwszy od połowy czerwca wykonano kilka nalotów nad obszarem Parku i części jego otuliny. Za pomocą specjalistycznych kamer i skanerów laserowych wykonano zdjęcia badanego obszaru. Oprócz nalotów przeprowadzono również specjalne badania naziemne. Zajmowali się tych specjaliści z dziedziny botaniki, hydrologii, geomorfologii i teledetekcji. Badania wykonano na wytyczonych powierzchniach, reprezentujących poszczególne typy siedlisk przyrodniczych. Najważniejsze dane pozyskano w okresie wegetacji, kiedy roślinność była w pełni rozwinięta. Botanicy oznaczyli gatunki roślin na wyznaczonych powierzchniach. Określili również inne parametry badanych siedlisk tworząc tzw. identyfikatory referencyjne. Posłużą one do interpretacji zdjęć wykonanych zdalnie z samolotów.

Zdjęcia lotnicze i wyniki badań przyrodników zostały porównane z podobnymi badaniami z przeszłości. Pomocne były w tym specjalistyczne programy komputerowe. Służą one nie tylko do analizy badań przyrodniczych ale są także  wykorzystywane w innych dziedzinach nauki i gospodarki. W wyniku analiz i badań powstały mapy przedstawiające procesy i zjawiska przyrodnicze na terenie Parku.  

W 2020 roku powstały pierwsze mapy, które pokazują m.in. jak zmieniała się rzeźba terenu w Parku, w jakiej kondycji jest roślinność, jak zmieniła się sieć kanałów i starorzeczy. Wśród przekazanych Parkowi map znalazły się m.in. mapa pokazująca zasięg zalewania w zależności od poziomu wody w rzekach, mapa użytkowania gruntów, mapa zabudowy.

W nadchodzącym 2021 roku otrzymamy kolejne ciekawe mapy. Pokażą one informacje o roślinach inwazyjnych, sukcesji na terenie Parku oraz efektach prowadzonych tutaj działań ochronnych – ale o tym opowiem w innym artykule.

Aby w pełni wykorzystywać pozyskane w projekcie informacje, pracownicy Parku wzięli udział w szkoleniach w zakresie geoinformacji i fotogrametrii. Odbyły się one w marcu i październiku. Na szkoleniu korzystano z materiałów o tematyce dostosowanej do potrzeb Parku. Pracownicy nauczyli się wykonywać podstawowe analizy danych teledetekcyjnych. Potrafią też pozyskać je z baz internetowych oraz korzystać z danych pozyskanych przy pomocy dronów.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 3 189 734,89 złotych, z czego kwota dofinansowania to 2 711 274,65 złotych.                                        

  • autor: Robert Zdrojewski, data: 2021-01-15
  • Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej i...

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3108954
osobą na stronie